/Volontärbyrån/

Samarbeta med Volontärbyrån

Allt fler företag låter sina anställda engagera sig ideellt på arbetstid, och ser många fördelar med det. Volontärbyrån är en kunnig och trygg samarbetspart i ert volontärprogram eftersom vi har lång erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar, av vad som motiverar och engagerar människor och av hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt volontärprogram. 

Vad kan Volontärbyrån hjälpa er med?

Volontärbyrån kan skapa plattformen som gör det enkelt för era medarbetare att hitta in i ett ideellt engagemang där vi gör hundratals av oss granskade och godkända ideella uppdrag tillgängliga för era medarbetare. Vi gör det lätt att mäta och följa upp effekterna av ert volontärprogram. Volontärbyrån har också stor kunskap inom exempelvis engagemang och drivkrafter och den ideella sektorns förutsättningar som skapar möjligheter för ett framgångsrikt volontärprogram.

 

Medarbetarengagemang

Genom att låta sina medarbetare engagera sig ideellt aktiverar man som företag sitt ansvarsarbete och involverar personalen i det. Samtidigt bidrar ideellt engagemang inom företag till att öka förståelsen för den ideella sektorn och andra människor. För företag kan ett volontärprogram öka lojaliteten bland medarbetarna och stärka varumärket, exempelvis ens employer brand. För de ideella organisationerna kan företagens volontärprogram vara en ny rekryteringskanal för engagerade och motiverade människor och en källa till ny kompetens. För den enskilda medarbetaren ger ett ideellt engagemang en känsla av att kunna bidra, ökad tillfredsställelse i livet och personlig utveckling.

 

Vad kan man göra som volontär?

Volontäruppdrag kan vara allt från engångsinsatser, som till exempel att hjälpa till på ett event till längre uppdrag som läxläsare eller samtalsledare. Det kan också vara uppdrag som man kan utföra på distans, som korrekturläsning eller att hjälpa till med en hemsida. Ofta söker organisationer även efter volontärer med specifik kompetens, t.ex. inom juridik, ekonomi eller inredning. 

 

Kontakta oss för mer information

Hör av dig till oss om du vill att vi berättar mer om hur vi kan bidra till att just ert företags volontärprogram blir framgångsrikt, eller om hur ni som företag kan bidra till att stärka ideella organisationers förutsättningar.

 

Kontakta

anna.snell@volontarbyran.org eller ring 073-554 23 23

Våra samarbeten

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Dessutom utbildar vi och ger support till organisationerna så att de på bästa sätt kan ta tillvara på engagemanget. Vår förmedling av ideella uppdrag är helt kostnadsfri för ideella organisationer att använda och sparar därmed både tid och pengar för ideella organisationer. De ideella organisationerna kan nå fler människor, och även nya målgrupper. Tack vare våra samarbeten med företag kan vi fortsätta att erbjuda en kostnadsfri förmedlingstjänst för ideella organisationer.