/Volontärbyrån/

Samarbeta med Volontärbyrån

Volontärbyrån tror att ett aktivt samarbete mellan ideella sektorn och näringslivet genom ett frivilligt, aktivt och relevant ideellt engagemang kan hjälpa fler individer att hitta ett meningsfullt uppdrag, stärka relationen sektorerna emellan och vara till nytta för de ideella organisationerna.

 

Allt fler företag låter sina anställda engagera sig ideellt på arbetstid. Volontärbyrån är en kunnig och trygg samarbetspart i ett volontärprogram för företag eftersom vi har lång erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar, av vad som motiverar och engagerar människor och av hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt volontärprogram.

 

Exempel på företagsvolontärprogram
Artikel om AstraZenecas volontärprogram Läs artikeln >
Sveriges första volontärvecka (Längre version) Se filmen>

Vad erbjuder Volontärbyrån?

Volontärbyrån erbjuder verktyg och kompetensutveckling som stöd i ert företags volontärprogram. Vi har kunskap inom exempelvis engagemang och drivkrafter, den ideella sektorns förutsättningar och volontärsamordning som är viktiga byggstenar i ett framgångsrikt volontärprogram. Vi kan skapa plattformen som gör det enkelt för era medarbetare att hitta in i ett ideellt engagemang och vi har verktygen som gör det lätt att mäta och följa upp effekterna av volontärprogrammet. Volontärbyrån har också stor erfarenhet av att organisera volontäruppdrag i grupp som ger mening både för medarbetarna, för den ideella organisationen och för företaget.

 

Medarbetarengagemang

Genom att låta sina medarbetare engagera sig ideellt aktiverar man som företag sitt ansvarsarbete och involverar personalen i det. Samtidigt bidrar ideellt engagemang inom företag till att öka förståelsen för den ideella sektorn och andra människor och till ett viktigt kunskapsutbyte sektorerna emellan. För företag kan ett volontärprogram öka lojaliteten bland medarbetarna och stärka varumärket och relationen till befintliga ideella samarbetspartner.  För de ideella organisationerna kan företagens volontärprogram vara en ny rekryteringskanal för engagerade och motiverade volontärer, en källa till ny kompetens och en ökad förståelse för verksamheten. För den enskilda medarbetaren ger ett ideellt engagemang en känsla av att kunna bidra, ökad tillfredsställelse i livet och personlig utveckling.

 

Vad får man göra som volontär?

Volontäruppdrag kan vara allt från engångsinsatser, som till exempel att hjälpa till på ett event till längre uppdrag som läxläsare eller samtalsledare. Det kan också vara uppdrag som man kan utföra på distans, som korrekturläsning eller att hjälpa till med en hemsida. Ofta söker organisationer även efter volontärer med specifik kompetens, t.ex. inom juridik, ekonomi eller inredning. Volontärbyrån hjälper också företag att genomföra gruppuppdrag hos ideella organisationer, som kan vara att måla om eller renovera en lokal eller hjälpa till med marknadsföring.

 

Kontakta oss för mer information

Hör av dig till oss om du vill att vi kommer och berättar mer om hur vi kan bidra till att just ert företags volontärprogram blir framgångsrikt, eller om hur ni som företag kan bidra till att stärka ideella organisationers förutsättningar.

Kontakta

anna.snell@volontarbyran.org eller ring 073-554 23 23

Stöd Volontärbyrån

Volontärbyrån underlättar för engagerade att hitta volontäruppdrag och ideella organisationer att få volontärer. Dessutom utbildar vi och ger support till organisationerna så att de på bästa sätt kan ta tillvara på engagemanget.

 

Volontärbyrån är en ideell allmännyttig verksamhet. Vi finansierar vår verksamhet bl.a. genom stöd från stiftelser och

kommun-, organisations- och företagssamarbeten. Genom att stödja oss stödjer ni alla Sveriges ideella organisationer.