/Volontärbyrån/

Volontärbyrån hjälper er att hitta frivilliga!

Vi på Volontärbyrån gör det enklare för organisationer att hitta frivilliga. Vi förmedlar volontäruppdrag från frivilligorganisationer i hela Sverige och utbildar i volontärsamordning. Hos oss kan ni som ideell organisation lägga ut uppdrag som sedan kan sökas av volontärer. Här kan du registrera dig och söka volontärer >

Våra fem bästa tips för att rekrytera frivilliga

1. Utvecklingsönskemål – vad vill ni?

Fundera över vilka behov eller utvecklingsönskemål ni har i organisationen. Vad vill ni få hjälp med?

 

2. Volontäruppdrag – vad ska göras?

Formulera uppdragen så att de är tydligt avgränsade i innehåll och tidsåtgång. Då är det lättare för volontärerna att avgöra om uppdragen passar för dem. Dela gärna upp stora uppdrag i flera mindre.

 

3. Profil – vem söker vi?

Vissa uppdrag kräver en speciell kompetens. Var tydliga i uppdragsformuleringen med vilka kunskaper och egenskaper ni önskar att volontären ska ha. Ställ inte högre krav än vad uppdraget kräver.

 

4. Intresseanmälan – fånga engagemanget

När ni får svar på era uppdrag – ge någon form av respons så snart ni kan. Annars kan volontären tröttna eller vända sig till en annan organisation. Engagemang är en färskvara.

 

5. Urval – rätt person på rätt plats

Ett samtal om förväntningar och villkor är viktigt. Var tydlig, ärlig och realistisk och hjälp också volontären att vara det. Ge volontären en tid när du återkommer med besked.

 

 

Vi kan ideellt engagemang

Utbilda dig hos oss

Vi erbjuder längre ledarskapsutbildningar, seminarier och föreläsningar. Läs mer om våra utbildningar och hitta det som är aktuellt för dig och din organisation. 

Läs mer och anmäl dig till våra utbildningar >>

 

Din kunskapskälla

I vår Kunskapsbank hittar du information om vår handbok “Att leda frivilliga i föreningslivet”, våra populära idéskrifter och flertalet användbara mallar och guider som hjälper dig och din förening.

Läs mer på Kunskapsbanken >>