/Volontärbyrån/

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi brukar få. Klicka på den fråga du vill ha svar på.

För volontärer

 • Hur startar jag en ideell organisation?

  Om du inte hittar ett passande uppdrag men har en bra idé kanske du vill starta en egen ideell förening. Information och tips på hur man startar en ideell föreningen kan du hitta på flera ställen, för aktuell information googla på "starta förening".

 • Kan jag ha a-kassa som volontär?

  Ideellt arbete i en förening påverkar vanligtvis inte din arbetslöshetsersättning. Kontakta alltid din handläggare på a-kassa eller Arbetsförmedlingen om du är osäker.

 • Vilka volontärer får anmäla sitt intresse via Volontärbyrån?

  Vem som helst får anmäla sitt intresse genom oss, men om de är under 18 år bör ni se till att de har sina föräldrars skriftliga tillstånd. Det är ni som organisation som ansvarar för vilka volontärer ni väljer att ta emot.

 • Förmedlar Volontärbyrån uppdrag i utlandet?

  Volontärbyrån förmedlar enbart uppdrag i Sverige. Om du är intresserad av att volontera utomlands kan du söka uppdrag via andra organisationer. Klicka här för att hitta länkar som kan hjälpa dig vidare.

 • Vilka organisationer förmedlar Volontärbyrån kontakt med?

  Vi riktar oss till ideella organisationer som värnar om demokratiska fri- och rättigheter. Det innebär att endast organisationer och uppdrag som bygger på denna värdegrund får söka volontärer via Volontärbyrån. Volontärbyrån kvalitetsgranskar alla organisationer och uppdrag innan detta publiceras på hemsidan..

 • Kostar det något?

  Det är gratis att söka volontäruppdrag, skicka intresseanmälan och att registrera sig som volontär på vår webbplats. Det kostar inte heller något för ideella organisationer att registrera sina uppdrag för att söka volontärer.

 • Hur bevakar jag uppdrag?

  Du kan registrera en bevakning av nya uppdrag och få information via e-post när nya uppdrag som motsvarar dina önskemål kommer in. Om uppdraget intresserar dig är det bara att klicka på länken i e-posten och fylla i din intresseanmälan direkt på nätet.
 • Hur vet jag att uppdraget är aktuellt?

  Alla uppdrag som du hittar på Volontärbyrån är aktuella. Organisationerna anger publiceringsdatum för sina uppdrag och när de går ut tas uppdraget bort.

 • Hur söker jag ett uppdrag?

  Du söker volontäruppdrag genom att fylla i en intresseanmälan till de uppdrag som intresserar dig. Din ansökan skickas då till organisationen som sedan kontaktar dig. Gå till toppmenyn, klicka på "För volontärer" för att söka ett uppdrag.

 • Vad är ett uppdrag?

  Uppgifterna som ideella  organisationer behöver hjälp med kallas för uppdrag. Det kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som omfattar flera timmar i veckan/månaden.

 • Vad är en frivilligorganisation?

  En frivilligorganisation är en idéburen organisation som inte är vinstdrivande. Dit räknas bland annat ideella föreningar, trossamfund och stiftelser. För att räknas som frivilligorganisation ska de aktivt bedriva sin verksamhet med hjälp av volontärer. De lite större frivilligorganisationerna har ofta anställd personal som ger stöd och service till volontärerna.

 • Vad är Volontärbyrån?

  Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer.  Utöver förmedlingen på vår hemsida utbildar vi också organisationer i samordning och rekrytering av frivilliga. Vi tror på att man mår bra av att engagera sig för saker man tror på, därför vill vi göra det lätt för de som vill bli volontärer att hitta passande volontäruppdrag. Målet är att kanalisera människors engagemang till ideella organisationer som har behov av det. Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete som är en intresseorganisation för ideella organisationer. Läs mer om Forum på www.socialforum.se. Vi har ett brett nätverk av bland annat forskare, företag och organisationer i Sverige och inom EU.

 • Vad är en volontär?

  Att vara volontär innebär att du frivilligt engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi alltså även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivilligarbetare, aktiv medlem och förtroendevald.

För organisationer

 • Hur finansieras Volontärbyrån?

  Volontärbyrån finansieras genom olika former av samarbeten och bidrag från kommuner, företag och stiftelser.

 • Kostar det något?

  Det är gratis att söka volontäruppdrag, skicka intresseanmälan och att registrera sig som volontär på vår webbplats. Det kostar inte heller något för ideella organisationer att registrera sina uppdrag för att söka volontärer.

 • Vilka volontärer får anmäla sitt intresse via Volontärbyrån?

  Alla som vill får anmäla sitt intresse för att bli volontär genom oss. Sedan är det du och organisationen som kommer överens om ni passar för varandra. Om du är under 18 år kan organisationen kräva att du har dina föräldrars skriftliga tillstånd.

 • Vilka organisationer får registrera uppdrag på Volontärbyrån?

  Vi riktar oss till organisationer i hela Sverige som värnar om demokratiska fri- och rättigheter. Det innebär att endast organisationer och uppdrag som bygger på denna värdegrund får utnyttja Volontärbyråns tjänster. För att läsa mer om Volontärbyrån riktlinjer och urvalskriterier, klicka här.

 • Vad är en volontärsamordnare?

  Alla de som är involverade i att rekrytera, leda och organisera volontärer i organisationen kallar vi för volontärsamordnare. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera.

 • Hur söker jag ett uppdrag?

  Du söker volontäruppdrag genom att fylla i en intresseanmälan till de uppdrag som intresserar dig. Din ansökan skickas då till organisationen som sedan kontaktar dig. Gå till toppmenyn, klicka på "För volontärer" för att söka ett uppdrag.

 • Vad är ett uppdrag?

  Uppgifterna som ideella  organisationer behöver hjälp med kallas för uppdrag. Det kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som omfattar flera timmar i veckan/månaden.

 • Vad är Forum – idéburna organisationer med social inriktning?

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning är Volontärbyråns huvudman. Forum är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige där ett 30-tal riksorganisationer är medlemmar, exempelvis Röda Korset, Svenska Kyrkan, BRIS och Civilförsvarsförbundet. Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar Forum förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Läs mer på www.socialforum.se.

 • Vad är Volontärbyrån?

  Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer.  Utöver förmedlingen på vår hemsida utbildar vi också organisationer i samordning och rekrytering av frivilliga. Vi tror på att man mår bra av att engagera sig för saker man tror på, därför vill vi göra det lätt för de som vill bli volontärer att hitta passande volontäruppdrag. Målet är att kanalisera människors engagemang till ideella organisationer som har behov av det. Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete som är en intresseorganisation för ideella organisationer. Läs mer om Forum på www.socialforum.se. Vi har ett brett nätverk av bland annat forskare, företag och organisationer i Sverige och inom EU.

 • Vad är en volontär?

  Att vara volontär innebär att du frivilligt engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi alltså även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivilligarbetare, aktiv medlem och förtroendevald.

För företag

 • Hur kan Volontärbyrån hjälpa till?

  Genom att hitta passande uppdrag åt de anställda. Företaget kan välja om de vill ha tillgång till samtliga aktuella uppdrag som finns att söka på Volontärbyrån eller själva välja målgrupp och typ av uppdrag. Dessutom stöttar Volontärbyrån de ideella organisationerna så att volontärerna från företaget och deras engagemang kan tas till vara på bästa sätt. Volontärbyrån kan dessutom hjälpa till med den interna förankringen av samarbetet bland personalen, bland annat med hjälp av inspirationsföreläsningar, råd om ”best practice” och informationsmaterial. Företaget har också möjlighet att få hjälp med statistik och utvärdering.

 • Hur får jag reda på mer om hur mitt företag kan samarbeta med Volontärbyrån?

  Läs mer om våra företagssamarbeten

 • Varför är det bra att de anställda arbetar som volontärer?

  Det bidrar till de anställdas personliga utveckling. Det ökar också deras motivation och lojalitet för företaget. Socialt ansvarstagande bidrar till ökad lönsamhet.

 • Hur finansieras Volontärbyrån?

  Volontärbyrån finansieras genom olika former av samarbeten och bidrag från kommuner, företag och stiftelser.

 • Vad är Volontärbyrån?

  Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer.  Utöver förmedlingen på vår hemsida utbildar vi också organisationer i samordning och rekrytering av frivilliga. Vi tror på att man mår bra av att engagera sig för saker man tror på, därför vill vi göra det lätt för de som vill bli volontärer att hitta passande volontäruppdrag. Målet är att kanalisera människors engagemang till ideella organisationer som har behov av det. Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete som är en intresseorganisation för ideella organisationer. Läs mer om Forum på www.socialforum.se. Vi har ett brett nätverk av bland annat forskare, företag och organisationer i Sverige och inom EU.

Lokala samarbeten

 • Vad tjänar invånarna på Volontärbyråns lokala arbete?

  Man mår bra av att engagera sig för saker man tror på. Genom Volontärbyrån blir det enklare för kommunens invånare att hitta ideella uppdrag hos de lokala organisationerna. Ett ökat engagemang bidrar också till att medborgarna känner ett ökat ansvar för det gemensamma.

 • Hur arbetar Volontärbyrån lokalt?

  Det beror mycket på organisationernas behov. Förutom lokalt anpassade webblösningar erbjuder Volontärbyrån informationsmöten och andra lokala aktiviteter, riktade till både organisationer och volontärer.

 • Varför ska kommunen stödja Volontärbyrån?

  Många kommuner vill hjälpa det lokala föreningslivet. Genom att stödja Volontärbyrån hjälper kommunen sina lokala organisationer med något grundläggande - att rekrytera och samordna volontärer. Organisationerna kan bättre ta vara på volontärernas engagemang, vilket kommer hela samhället tillgodo.

 • Vilka lokala samarbeten har Volontärbyrån idag?

  För att finnas lokalt behövs ett samarbete med det lokala föreningslivet och ekonomiskt stöd från kommunen. Kommunernas stöd finansierar marknadsföring gentemot volontärer och organisationer samt rådgivning och utbildning för frivilligorganisationerna lokalt. Vi har idag samarbeten i  Stockholms stad, Västerås kommun och i Uppsala kommun. I Stockholm och Uppsala har vi lokalkontor.