/Volontärbyrån/

Statistik från Volontärbyrån

 

Nedan hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egna undersökning Volontärbarometern samt intressant fakta från andra studier.

Volontärbarometern - vår senaste undersökning

  • 55 procent gör praktiska eller direkta insatser för andra människor.
  • 50 procent har hjälpt/gett stöd åt andra människor och gjort en konkret insats.
  • 29 procent engagerar sig i föreningar som barn-, ungdom, kvinnor- och pensionärsföreningar.
  • Sju av tio engagerar sig från en gång i veckan till några gånger i månaden.
  • 97 procent kan tänka sig att under det kommande året engagera sig igen.

 

Volontärbarometern släpptes den 26 juni 2015. Läs hela volontärundersökningen här >>

Om förmedlingen:

* 54402   förmedlade volontärkontakter

* 2188      Registrerade organisationer

* 507       Aktuella uppdrag

 

De områden/frågor som volontärerna som söker uppdrag via Volontärbyrån är mest intresserad av:

Barn och ungdomar
Socialt arbete
Integration
Kvinnor
Internationellt arbete i Sverige

Fakta från Befolkningsstudien som överlämnades av Ersta Sköndal Högskola till Regeringen den 9 december 2009:

 

48% av alla svenskar är engagerade i ideellt arbete. Detta gäller framförallt inom idrott, kultur, fackföreningar/boende och socialt arbete
Ca 20% av medborgarna är engagerade inom idrottsrörelsen och 15% inom socialt inriktade organisationer
I snitt lägger volontärerna 16 timmar i månaden på ideellt arbete
Män är i högre utsträckning engagerade i fritidsorienterade organisationer såsom idrotts-, frilufts-, och jaktföreningar
Kvinnor är i högre utsträckning engagerade i socialt inriktade organisationer, bland annat humanitära hjälporganisationer, kyrkan, invandrarorganisationer, nykterhetsorganisationer och kvinnoorganisationer
Totalt utförs ca 400 000 årsheltidsarbeten på ideell basis varje år.

 

Sammanfattning av de grundläggande uppgifterna i studien (PDF)>

Läs hela rapporten på Ersta Sköndal Högskolas hemsida www. esh.se/nr68

Fakta från "Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället" av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)

Det finns 200 000 föreningar i Sverige
Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer

 

Värdet av de ideellt producerade tjänsterna beräknas till 150 miljarder per år
Inom sektorn finns det förutom volontärerna 150 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige
Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år, vilket är ca 4% av BNP.

Fakta från Demokratiutredningen SOU 1999:84

 

Snittvolontären som engagerar sig i frivilligt socialt arbete är en välutbildad kvinna i övre medelåldern

Vanligast är att arbeta med styrelsearbete och administration följt av penninginsamling och på tredje plats kommer direkta hjälpinsatser 25% av svenskarna har styrelseuppdrag i någon förening Ökningen av volontärengagemang i Sverige har framförallt skett inom socialt inriktade organisationer. 17% av männen och 26% av kvinnorna i Sverige är engagerade i frivilligorganisationer med social inriktning

En halv miljon svenskar per år uppger att de fått något slags stöd från en socialt inriktade frivilligorganisation.