/Volontärbyrån/

Utbildning

2014-08-22_1524Hur hittar er organisation rätt volontärer och hur tar ni bäst tillvara på deras engagemang och intresse för ideellt arbete? Vi på Volontärbyrån har under flera år arbetat med stöd och utbildning för ideella organisationer inom området volontärsamordning. Våra ledare har lång erfarenhet och kunskap om utbildning, volontärsamordning, föreningsutveckling och den ideella sektorn.

 

Här kan du söka efter det som passar dig och din organisation bäst. Och har ni några frågor eller andra tankar på vad ni behöver utvecklas inom, tveka inte att kontakta oss.

 

Marita Klasson, utbildningsansvarig

marita.klasson@volontarbyran.org eller telefon 08-24 14 00

Aktuella utbildningar och seminarier

Ledarskapsutbildningar för dig som ansvarar för frivilliga i en ideell organisation

 

 STOCKHOLM – grundutbildning

20-21 september, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

UPPSALA – grundutbildning

Rekrytera frivilliga och ta tillvara på engagemang

4 oktober, kl.10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

STOCKHOLM – Konferens

Återträffen – för dig som leder frivilliga i föreningslivet

11 oktober, kl. 9.00-17.30

Läs mer och anmäl dig här>

 

VÄSTERÅS – seminarium

Identifiera och formulera volontäruppdrag

8 november, kl. 9.00-12.00

Läs mer och anmäl dig här>

 

VÄSTERÅS – seminarium

Så här fungerar Volontärbyråns förmedling – tips och tricks för dig!

8 november, kl. 13.00-15.00

Läs mer och anmäl dig här>

 

UPPSALA – grundutbildning

Att leda och ansvara för frivilliga i verksamheten

15 november, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

STOCKHOLM – grundutbildning

22-23 november, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

Volontärbyråns utbildningar

Grundutbildning

Volontärbyråns grundutbildning består av 14 timmar fördelade på två eller tre tillfällen. Vår utbildning ger dig användbara mallar och verktyg att använda i din roll som volontärsamordnare.

 

Inspirations och kunskapsseminarium

Under året anordnar Volontärbyrån ett antal seminarium. Detta är gyllene tillfällen för dig som volontärsamordnare att utbyta kunskaper och erfarenheter inom specifika områden.

 

 

 

Nätverk för volontärsamordnare

 Ansvarar du för frivilliga i din verksamhet? leder, rekryterar och motiverar du de frivilliga så att deras engagemang hålls vid liv?

Vi vet att många gånger kan man känna sig ensam i sin organisation och då kan det vara skönt att träffas och prata med andra.

 

För att underlätta dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring har vi startat ett nätverk för volontärsamordnare på Facebook. Gruppen är sluten men så länge du arbetar med volontärsamordning är du välkommen att delta.

 

Här hittar du Nätverket för volontärsamordnare