/Volontärbyrån/

Vi kan ideellt engagemang - utbilda dig hos oss

Hos Volontärbyrån kan du kompetensutveckla dig. Vi erbjuder olika former av utbildningar kring ledarskap och ideellt engagemang i föreningslivet. Våra förutsättningar för att genomföra utbildningar på olika orter i landet ser olika ut, ibland kan vi erbjuda utbildningar kostnadsfritt och ibland mot en deltagaravgift. Vi erbjudar även skräddarsydda uppdragsutbildningar mot en kostnad. Läs mer här på sidan eller kontakta oss för mer information. Vår förhoppning är att du hittar en utbildning som passar dig.

 

Sagt av våra deltagare

“Lärde mig om nya tillvägagångssätt att rekrytera volontärer!”
“Bra med många gruppövningar utifrån konkreta exempel. Bra upplägg!”
Kom plötsligt på massvis med uppgifter i min förening som kan bli volontäruppdrag.”

 

Är det du som…

  • rekryterar volontärer?
  • handleder frivilliga i deras uppdrag?
  • uppmuntrar och motiverar volontärer?
  • planerar er verksamhet och vilka uppgifter de frivilliga har?

 

Då är våra utbildningar något för dig. Vi gör det lättare för föreningar att engagera volontärer och vänder oss till dig som leder och rekryterar frivilliga i ideella organisationer. Vi utbildar ett hundratal föreningar varje år. Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom ideella organisationer så passar våra utbildningar dig.

 

Fråga mig om utbildning

Marita Klasson, utbildningsansvarig

marita.klasson@volontarbyran.org eller telefon 0761-60 33 51

Aktuella utbildningstillfällen

Nedanstående utbildningar erbjuds inom ramen för våra olika samarbeten. Villkoren mellan de olika utbildningstillfällena kan variera så läs mer på respektive utbildning om vem som har möjlighet att delta och eventuella deltagaravgifter.

 

Utbildningarna är fristående, vilket innebär att du inte behöver ha gått steg 1 för att gå steg 2.

 

 

 

VÄSTERÅS– Att leda frivilliga i föreningslivet

Steg 2 – Rätt person på rätt plats

Lördag 17 oktober, kl. 09.00-16.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

UPPSALA– Att leda frivilliga i föreningslivet

Steg 1 – Inkludera frivilliga

Lördag 17 oktober, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

NYKÖPING– Att leda frivilliga i föreningslivet

Steg 2 – Rätt person på rätt plats

Lördag 7 november, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här > 

 

STOCKHOLM– Att leda frivilliga i föreningslivet

Steg 1 och 2 OBS! FULLSATT!

Lördag 14 november, kl. 10.00-17.00 och

Söndag 15 november, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

 

UPPSALA– Att leda frivilliga i föreningslivet

Steg 2 – Rätt person på rätt plats

Lördag 28 november, kl. 10.00-17.00

Läs mer och anmäl dig här >

Att leda frivilliga i föreningslivet - Volontärbyråns ledarskapsutbildning

Vissa utbildningstillfällen erbjuder ett steg i taget eller båda samtidigt. Du behöver inte ha gått steg 1 för att kunna vara med på steg 2.

 

Steg 1 – Inkludera frivilliga

• Ideellt engagemang

• Volontärsamordnarens roll

• Volontärpolicy

• Behovsanalys och utvecklingsmöjligheter

• Uppdragsbeskrivning

• Volontärprofil

• Budskap och marknadsföringskanaler

 

 

Steg 2 – Rätt person på rätt plats

• Intresseanmälan

• Intervju och samtal

• Referenser

• Att komma överens

• Introduktion och volontärkurser

• Motivation och drivkrafter

• Avbryta ideellt engagemang

• Uppföljning, utveckling och uppmuntran

 

 

 

 

Utbildare sedan 2002

Volontärbyrån har sedan 2002 utbildat och gett stöd till ideella organisationer runt om i Sverige. Våra ledare har lång erfarenhet och kunskap om utbildning, volontärsamordning, föreningsutveckling och den ideella sektorn.Volontärbyråns kunskaper har varit centrala för flera ideella verksamheter när de utvecklat sin volontärverksamhet. Vårt syfte är att ge föreningar kunskap i att leda, rekrytera och motivera volontärer. Vi ger en bred bild av föreningslivet och på våra utbildningar hittar du deltagare från hela föreningslivet så som idrotten, kulturen och inom det sociala området vilket ger deltagarna en möjlighet att lära från varandra.

Nätverket för volontärsamordnare

Ansvarar du för frivilliga i din verksamhet? Leder, rekryterar och motiverar du de frivilliga så att deras engagemang hålls vid liv? Vi vet att många gånger kan man känna sig ensam i sin organisation och då kan det vara skönt att prata med andra.

 

För att underlätta dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring finns ett nätverk för volontärsamordnare på Facebook. Gruppen är sluten men alla som leder frivilliga och vill vara del av nätvekret är välkomna.

 

Här hittar du Nätverket för volontärsamordnare