677 volontäruppdrag

Var femte ung är utsatt i sin relation. Nu behöver vi dig som vill stötta och lyssna!

1000 Möjligheter

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Nu behöver vi dig som vill stötta och lyssna på unga! Ungarelationer.se är Sveriges första nationella stöd för unga med dessa erfarenheter. Vi söker nya volontärer som ska bemanna vår nationella stödchatt ungarelationer.se där du stöttar, hjälper och lyssnar på unga. Du blir en del av vårt viktiga arbete som dels innebär att bemanna vår chatt och dels ansvara för att vara stödkontakt en timme i veckan åt våra stödsökanden. Detta sker antingen via chatt/mail och ibland IRL.

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars förhållanden. Därför driver 1000 Möjligheter sedan 1 feb 2019 ungarelationer.se som finns till både för den som är förövare och för kompisar.

Vill du bli en del av vår viktiga satsning? Då är du varmt välkommen att ansöka till vårt volontärprogram.

Specifika önskemål eller information: 
Grundutbildningen, som är obligatorisk, kommer att äga rum i vår lokal på Norrmalm och består av tio kvällar mellan september-november 2020. Det är mycket viktigt att du som är intresserad är beredd att delta på samtliga dagar av utbildningen. Efter genomförd grundutbildning tillhandahålls du kontinuerlig vidareutbildning och handledning. Dessa teman ingår preliminärt i grundutbildningen: Introduktion; om 1000 Möjligheter och ditt volontärskap, Mäns våld mot kvinnor; Våld i ungas partnerrelationer, Maskulinitetsnormer, Olika typer av våld, Juridik, Våld i samkönade relationer, Samtalsmetodik och bemötande.
Minimiåtagande: 
Efter utbildningen så förväntas du som minimikrav delta på våra två 1000forum med vidareutbildning som hålls två gånger per termin. Du förväntas lägga minst ca sex timmar per månad på ditt engagemang och vara kvar i organisationen under minst ett år efter utbildningens avslut. Är du intresserad? Skicka din intresseanmälan så snart som möjligt då vi redan påbörjat rekryteringsprocessen inför hösten. Intervjuer sker under januari-februari.
Adress: 
Eriksbergsgatan 46
11430 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sker online men samordning och utbildning sker i Stockholm.
Organisation: 
1000 Möjligheter
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.