605 volontäruppdrag

Ansöka om projektmedel till ideell stiftelse

ABLE Foundation

Var?Distansuppdrag / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Miljö och natur, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation

Stiftelsen ABLE Foundation söker en volontär med erfarenhet av att skapa ansökningar om finansiella medel till projekt för ideella organisationer.

ABLE Foundation är en ideell stiftelse med social hållbarhet som utgångspunkt för all hållbarhet. Arbetet med att öka kunskapen om Agenda 2030, liksom att öka engagemanget och ändra beteenden i riktning mot en hållbar utveckling är mer aktuellt än någonsin. Med knappt 10 år kvar för att uppnå de globala målen och mycket kvar att göra så behövs fortsatt kraftfulla initiativ som inspirerar, skapar gemenskap och vilja att agera för att uppnå den hållbara omvandling världen behöver. Ett sådant initiativ är ”A Sustainable Start” - en serie hållbarhetsseminarium med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen som drivs av stiftelsen i samarbete med andra aktörer.

Specifika önskemål eller information: 
Du har professionell kompetensen kring att skapa och ansöka om finansiella medel till projekt för ideella organisationer, gärna med erfarenhet av ansökningar specifikt för arbete med hållbar utveckling. Du får en introduktion till stiftelsens arbete och kommer att samarbeta med en projektledare.
Minimiåtagande: 
Tillsammans kommer vi överens om hur vi lägger upp arbetet.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs på distans.
Tillgänglighet
Kommunikation via e-post och telefon.
Organisation: 
ABLE Foundation
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.