768 volontäruppdrag

Tillgänglighet

Allergihänsyn

Vi undviker allergiframkallande födoämnen (exempelvis nötter, mat innehållande laktos eller gluten) eller erbjuder andra alternativ finns till. Vi undviker starka dofter i exempelvis tvålar.

Ledarhund

Vi tillåter ledarhund i vår verksamhet.

Tillgänglig WC

Dörrbredden är minst 80 cm, om det finns tröskel så är den maximalt 2,5 cm hög.

Hörslinga

Det finns (eller kan ordnas) hörslinga eller annan teknisk utrustning för personer med nedsatt hörsel.

Tillgänglig entré

Entrén har inte trappa eller har ramp med maximal lutning 1:12. Om det finns tröskel så är den maximalt 2,5 cm hög. Dörren till lokalen är minst 80 cm bred.