720 volontäruppdrag

Bli nätverkssamordnare i AFS Interkultur Skåne!

AFS Interkultur Sverige

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Internationellt arbete i Sverige, Kultur
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

AFS Interkulturs volontärnätverk i Skåne söker en ny nätverkssamordnare som tillsammans med en annan erfaren volontär ska koordinera och samordna de övriga volontärerna och aktiviteterna i området. Har du erfarenhet av att leda och delegera, eller vill du lära dig? Då kanske denna rollen är något för dig!

Mycket av det nätverket gör kretsar kring aktiviteter för de utbytesstudenter och värdfamiljer som finns i området (främst runt Malmö/Lund). Men det kan också handla om aktiviteter som syftar till att marknadsföra organisationens verksamhet och upplysa om möjligheter till utbytesstudier i skolor osv.

Som nätverkssamordnare är dina primära uppgifter att (tillsammans med den andra samordnaren):

- ha ett övergripande ansvar för nätverkets volontärer, kalendarium och aktiviteter
- se till att aktiviteter i nätverket genomförs (tillsammans med aktivitetsansvarig)
- se till att nätverket rekryterar värdfamiljer enligt plan (tillsammans med rekryteringsansvarig)
- se till att nätverket anordnar en eller flera marknadsföringsaktviteter (tillsammans med marknadsföringsansvarig)
- ansvara för att kommunikationen från AFS nationellt kommuniceras till nätverkets volontärer
- sammankalla till volontärmöten 1 gång/månaden
- bjuda in nya volontärer
- täcka upp där behov finns

Du kommer att dela rollen med en annan volontär med tidigare erfarenhet av nätverket.

Specifika önskemål eller information: 
Gärna tidigare ledarerfarenhet, men inte ett måste. Den nuvarande nätverkssamordnaren hjälper dig att komma igång!
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill och kan lägga på detta, men uppskattningsvis tar det åtminstone 1-2 timmar/veckan. Vi vill gärna att du kan komma igång senast till sommaren 2020, men gärna redan i mars/april.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi vill gärna att du är tillgänglig minst 1 år.
Anmäl intresse

Anmäl intresse