503 volontäruppdrag

Agera Kvinnojour söker en person som vill engagera sig som kassör i vår styrelse

Agera kvinnojour

Var?Solna
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Stöd, hjälp och rådgivning

Agera Kvinnojour startade 2014 och är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett jämställt samhälle utan våld. Vi erbjuder stöd och skydd för kvinnor som har blivit utsatta för våld av en närstående i vårt skyddade boende.

Vi letar därför efter drivna personer som vill engagera sig i vår styrelses arbete. Du står bakom våra feministiska värderingar och vill tillsammans med oss skapa en trygg, välkomnande och säker plats för kvinnor och barn som har upplevt våld.

Personliga egenskaper

Ageras styrelse är ansvarig för att leda Agera Kvinnojour mot den vision som årsmötet och medlemmarna har beslutat om. Styrelsen är ansvarig för att planera den övergripande verksamheten, ta fram direktiv samt att kommunicera och följa upp dessa. De individer som sitter i styrelsen bör därför ha god kommunikativ förmåga samt förmågan att ta ett helhetsperspektiv på verksamheten. Personen ska även ha en genuin vilja att ta sig an uppdraget och arbeta för ett samhälle fritt från våld.

I uppdraget som KASSÖR ingår att

  • Hantera samarbete med bokföringsbyrå (som gör det mesta)
  • Attestera fakturor och utlägg (görs via dator/telefon)
  • Analysera samt samt presentera resultaträkning, balansräkning och budget tillsammans med styrelsen.
  • Tillsammans med styrelsen hitta bättre sätt att hantera pengarna i föreningen
  • Tillsammans med verksamhetschef ansvara för frågor kring lön från anställda
  • Vara firmatecknare (tillsammans med ordförande)
  • Kunna delta på 10 styrelsemöten per år

Vi söker dig som

  • har erfarenhet av kassörsarbete eller av annan ekonomisk hantering
  • studerar ekonomi eller har arbetat eller arbetar med ekonomi

Vi vill ha din intresseanmälan snarast dock senast 10 januari!

Efter det kommer vi att skicka ut information, samt göra en kortare intervju med alla kandidater via mail. I samband med intervjun vill vi ha ditt CV. Vi kommer att sammanställa frågorna och återkoppla till kandidaterna. Vi kommer att lämna förslag på kandidater till styrelsen.

Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Vi önskar att du delar våra feministiska grundvärderingar och är intresserad av jämställdhetsarbete. I uppdraget ingår en utbildning för att få kunskap i våld i nära relation och bemötande. Språkkunskaper utöver svenska är välkommet. Vi är en del av organisationen Unizon, du kan läsa mer om dem och deras policy på unizon.se. Vi kommer begära utdrag ur belastningsregister.
Minimiåtagande: 
Deltaga i 10 styrelsemöten per år. En del kassörsarbete under året, men en stor del tas om hand av vår bokföringsbyrå/redovisningsbyrå/revisor.
När och var genomförs uppdraget: 
10 styrelsemöten per år i Solna.
Organisation: 
Agera kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.