608 volontäruppdrag

Agera Kvinnojour söker volontärer

Agera kvinnojour

Var?Solna / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Opinionsbildning/aktivism, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Agera Kvinnojour är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar med våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor och deras medföljande barn. Agera startade 2014 i Solna och bedriver idag ett skyddat boende, en samtalsmottagning och arbetar med våldsförebyggande åtgärder. Vi erbjuder stöd och skydd för kvinnor som har blivit utsatta för våld av en närstående. Vår samtalsmottagning startades 2017 där vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation.

Agera Kvinnojour har sju anställda som främst arbetar dagtid och vi finns tillgängliga för dig som är volontär hos oss.

Vi letar nu efter fler drivna personer som vill engagera sig i vår verksamhet. Som volontär hos oss bemannar du vår jourtelefon, har aktivitetspass på vårt skyddade boende och/eller håller i stödsamtal i vår samtalsmottagning.

Uppdrag:

  • Ca 2-3 pass per månad. Det innebär att du bemannar telefonjouren eller har aktivitetspass på det skyddade boendet.
  • Telefonjouren är öppen för allmänheten mellan 09.00-17.00 samt 19.00-22.00, för de kvinnor och barn som bor på vårt skyddade boende är den öppen dygnet runt.
  • Telefonjourpassen kan skötas hemifrån, du behöver inte vara på boendet.
  • Aktivitetspass innebär att du spenderar några timmar på det skyddade boendet och hittar på aktiviteter med de som bor på boendet. Detta sker under vardagskvällar och/eller under helgen.
  • Hålla individuella stödsamtal med stödsökande kvinnor i vår samtalsmottagning. Samtalen sker på bokade tider så att du kan styra när det passar dig. Vår samtalsmottagning är öppen alla dagar mellan 8.00 – 20.00.
  • Vi tillämpar löfteskontrakt där du åtar dig minst ett års engagemang i taget.

Du står bakom våra feministiska värderingar och vill tillsammans med oss skapa en trygg, välkomnande och säker plats för kvinnor och barn som har upplevt våld. Uppdraget passar dig som har ett mer flexibelt schema.

Anmäl dig till utbildningen genom att skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan. Vi vill gärna veta:

- Vem du är och vad du har för sysselsättning.
- Varför du söker utbildningen och vilka förväntningar du har på uppdraget.
- Om du har tidigare erfarenheter av volontärarbete och/eller arbete med målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som: • Har erfarenhet av att möta människor i svåra situationer. • Du får gärna vara socionom-, psykologi-. eller juriststuderande. • Intresserad av samtalsarbete och arbete med våldsutsatta. • Språkkompetens är meriterande. • MI-kompetens är meriterande. • Meriterande om du har haft liknande volontäruppdrag tidigare eller om du har haft uppdrag inom en ideell förening tidigare. Specifik information: För att vara volontär hos oss behöver du delta på vår obligatoriska volontärutbildning. Nästa utbildning är två heldagar, 2 oktober och 9 oktober, där du som blivande volontär bland annat får en introduktion av Agera kvinnojour, en grundutbildning i våld i nära relationer samt bemötande. Under utbildningen kommer du behöva visa upp ditt belastningsregister. Som volontär blir du medlem i föreningen vilket kostar 100 kr/år. Som medlem har du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten.
Minimiåtagande: 
Minsta åtagande är ett år i taget.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar våra aktiviteter utifrån rådande omständigheter och rekommendationer. Vår förhoppning är att höstens volontärutbildning kommer kunna genomföras på plats.
Tillgänglighet
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Vi tar emot djur i det skyddade boendet
Organisation: 
Agera kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.