Agera Kvinnojour söker volontärer till vår samtalsmottagning och jourverksamhet

Agera kvinnojour

Var?Solna
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Agera Kvinnojour är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar med våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor och deras medföljande barn. Agera startade 2014 i Solna och bedriver idag ett skyddat boende, en samtalsmottagning och arbetar med våldförebyggande åtgärder. Vi erbjuder stöd och skydd för kvinnor som har blivit utsatta för våld av en närstående. Vår samtalsmottagning startades 2017 där vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning till kvinnor som är eller har utsatts för våld i nära relation.

Vi letar nu efter fler drivna personer som vill engagera sig och vara en del av vår volontärgrupp. Som volontär håller man stödsamtal på vår samtalsmottagning, bemannar vår jourtelefon och/eller har jourpass på vårt skyddade boende.

Uppdraget:

  • 1-2 jour pass per månad. Det innebär att man bemannar telefonjouren eller har jourpass på det skyddade boendet. Telefonjouren är på kvällen och/eller helgen för att erbjuda stöd till personer som ringer in på journumret. Jourpass på boendet innebär att man spenderar några timmar på det skyddade boendet och hittar på aktiviteter med kvinnorna och barnen på boendet. Detta sker under vardagskvällar och/eller under helgen.
  • Hålla individuella stödsamtal med stödsökande kvinnor i vår externa samtalsmottagning.
  • Samtalen sker på bokade tider så att man kan styra om det sker på kvällstid eller på dagtid.
  • Vi tillämpar löfteskontrakt där man åtar sig minst ett års engagemang i taget.

Vi söker dig som:

  • Har erfarenhet av att möta människor i svåra situationer
  • Du får gärna vara socionomstuderande/psykologistuderande men det är inget krav.
  • Intresserad av samtals-arbete och arbete med våldsutsatta.
  • Språkkompetens är meriterande.
  • MI kompetens är meriterande men inget krav

Du står bakom våra feministiska värderingar och tillsammans med oss vill skapa en trygg, välkomnande och säker plats för kvinnor och barn som har upplevt våld.

Vi kontaktar dig via mejl när du fyller i en intresseanmälan och då finns även möjlighet för dig att få mer information om vår verksamhet. Vi kommer även att hålla kortare intervju med intresserade volontärer innan den obligatoriska volontärutbildning som sker helgen 31 augusti – 1 september 2019. Uppdraget passar dig som har ett mer flexibelt schema, exempelvis om du är student eller pensionär, men vi uppmuntrar alla att söka.

Vi ser fram emot att höra från er!

Specifika önskemål eller information: 
Vi kommer hålla en obligatorisk volontärutbildning den 31 augusti-1 september 2019 där de nya volontärerna får en introduktion om verksamheten och en grundutbildning i våld i nära relation. De nya volontärerna förväntas även delta på utbildningstillfället på kvällen den 3 september då vår externa samarbetspartner kommer hålla i en juridisk grundutbildning inom området.
Minimiåtagande: 
Minsta åtagande för samtalsstöd i vår samtalsmottagning och jourverksamhet är ett år i taget. 1-2 jourpass/månaden (kvällar och/eller helger). Jourpass kan antingen vara bemanna jourtelefonen eller vara på det skyddade boendet.
När och var genomförs uppdraget: 
Vår samtalsmottagning är belägen i Solna och där sker de fysiska träffarna men stödsamtalen kan även ges över telefon. Tiderna varierar och du kan styra om det sker på kvällstid eller dagtid, det kommer du överens med kvinnan som söker stöd. Passen för telefonjouren sker vardagskvällar (17.00-9.00) eller helger (fredag 17.00- måndag 9.00) Passen för jouren på det skyddade boendet sker vardagskvällar och/eller helger, tiden kan variera men varje pass är ungefär 3-4 timmar.
Organisation: 
Agera kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse