529 volontäruppdrag

Agera Kvinnojours styrelse söker drivna personer som vill engagera sig i Valberedningen

Agera kvinnojour

Var?Solna
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Agera Kvinnojour startade 2014 och är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett jämställt samhälle utan våld. Vi erbjuder stöd och skydd för kvinnor som har blivit utsatta för våld av en närstående i vårt skyddade boende,

Vi letar därför efter drivna personer som vill engagera sig i vår styrelses Valberednings arbete.

Valberedningsarbetet pågår jan - mars varje år.

Rutiner för valberedningsarbetet finns !

Du står bakom våra feministiska värderingar och vill tillsammans med oss skapa en trygg, välkomnande och säker plats för kvinnor och barn som har upplevt våld.

Personliga egenskaper

Ageras styrelse är ansvarig för att leda Agera Kvinnojour mot den vision som årsmötet och medlemmarna har beslutat om. Styrelsen är ansvarig för att planera den övergripande verksamheten, ta fram direktiv samt att kommunicera och följa upp dessa. De individer som sitter i styrelsen bör därför ha god kommunikativ förmåga samt förmågan att ta ett helhetsperspektiv på verksamheten. Personen ska även ha en genuin vilja att ta sig an uppdraget och arbeta för ett samhälle fritt från våld.

Meriterande erfarenheter

Styrelsen är ytterst ansvarig för att tillgodose rättigheter, trygghet, stöd och skydd för de individer som utsatts för våld i nära relationer och som söker sig till Agera Kvinnojour. Det finns inget krav på utbildning för uppdraget. Däremot finns det erfarenheter och kunskaper som är meriterande för uppdraget:

• Erfarenhet av styrelsearbete

• Erfarenhet av ledarskap

• Erfarenhet av projektledning

• Erfarenhet av strategisk verksamhetsstyrning

• Erfarenhet av arbete med våld i nära relationer

• Erfarenhet av juridik, socialtjänst, biståndsarbete, etc

• Erfarenhet av arbete med individer som hamnat utanför samhällets skyddsnät

Vi vill ha din intresseanmälan omgående!

Efter det kommer vi att skicka ut information, samt göra en kortare intervju med alla kandidater via mail, som ska vara klart till januari. I samband med intervjun vill vi ha ditt CV. Vi sammanställer frågorna och återkopplar till kandidaterna i jan/ebruari. Vi lämnar förslag på kandidater till styrelsen därpå. Slutliga valet och presentation av styrelseledamöter sker på Årsmötet alternativt ett extrainsatt årsmöte.

Vi ser fram emot din intresseanmälan !

Specifika önskemål eller information: 
Vi önskar att du delar våra feministiska grundvärderingar och är intresserad av jämställdhetsarbete. I uppdraget ingår en utbildning för att få kunskap i våld i nära relation och bemötande. Språkkunskaper utöver svenska är välkommet. Vi är en del av organisationen Unizon, du kan läsa mer om dem och deras policy på unizon.se. Vi kommer begära utdrag ur belastningsregister.
Minimiåtagande: 
Deltaga i årsmötet varje år Löpande valberedningsarbete jan-mars varje år
När och var genomförs uppdraget: 
Årsmöte i Solna/Via Zoom
Organisation: 
Agera kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.