Sekreterare i Amnestys distriktstyrelse i Göteborg

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Opinionsbildning/aktivism

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg, utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och sekreterare är en av dem.

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Sekreteraren har kontakt med ordförande och/eller vice ordförande inför styrelsemöten för att sätta ihop dagordning. Styrelsen ser gärna att sekreteraren har viss erfarenhet av föreningsarbete, eller annan erfarenhet av mötesstruktur, men det är inget krav. Att ha tidigare erfarenhet inom Amnesty är inte heller ett krav. Styrelsen söker någon som är intresserad av mänskliga rättigheter, aktivism och föreningsarbete. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Om du är intresserad av att söka posten, eller om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, mejla valberedningen på Johanna.azar@gmail.com

Specifika önskemål eller information: 
Inga specfika önskemål.
Minimiåtagande: 
2-3 h/månaden
Adress: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Vi träffas var tredje vecka (ca 2 h) på kontoret i Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse