Vice ordförande Amnesty Göteborgs distriktstyrelse

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg, utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och vice ordförande är en av dem.

Vice ordförande stödjer ordförande i hens arbete och tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Det är viktigt att vice ordförande därför har kunskap om vad ordförandes roll och uppgifter är i föreningen. Vice ordförande och ordförande har kontinuerlig kontakt mellan möten, vice ordförande förväntas därför vara förhållandevis tillgänglig för telefonsamtal, och att vara på plats i Göteborg är att föredra. Att ha tidigare erfarenhet av Amnesty är inget krav, men det är fördelaktigt. Styrelsen söker någon som är intresserad av att reflektera kring aktivism, kring mänskliga rättigheter och kring föreningsstruktur. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Är du intresserad av att söka, eller vill du veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen genom att mejla Johanna.azar@gmail.com!

Specifika önskemål eller information: 
Inga specifika önskemål.
Minimiåtagande: 
1-2 h/månad
Adress: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Vi har möte (ca 2 h) var tredje vecka på kontoret i Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse