722 volontäruppdrag

Studentaktivist i Jönköping? Gå med i en Amnestygrupp på Jönköping University

Amnesty International, Malmö

Var?Jönköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

VAR MED OCH STARTA UPP EN AKTIVISTGRUPP PÅ JÖNKÖPING UNIVERSITY

Amnestys studentaktivister organiserar sig genom att forma egna aktivistgrupper. Vi har 13 studentgrupper runt om i landet, från Malmö i söder till Umeå i norr som bedriver aktivism inom Amnestys prioriterade MR-frågor. NU söker vi er studenter som vill bli aktiva i Jönköping!

VAD GÖR EN AKTIVISTGRUPP I AMNESTY?

En aktivistgrupp bedriver utåtriktat kampanjarbete för att skapa opinion och driva på förändring för en bättre värld där mänskliga rättigheter respekteras, genom att till exempel hålla i filmvisningar, samla in namnunderskrifter, anordna manifestationer, politikersamtal etc. Totalt finns ungefär 180 aktivistgrupper runt om i landet.

Syftet med att ha specifika studentgrupper är att sprida information och kunskap om Amnestys prioriterade MR-frågor i studentvärlden.

VILKET STÖD ERBJUDS?

I Jönköping finns i dagsläget tre Amnestygrupper som synliggör våra frågor lokalt på orten och sprider information om aktuella mänskliga rättighetsområden. Den nya gruppen på Jönköpings högskola skulle ha ett nära samarbete med de befintliga grupperna och genomföra gemensamma aktionsdagar ihop.

Gruppen har även en ideellt engagerad studentsamordnare som stödjer gruppen i att få kunskap om Amnesty, samt att få till struktur och kontinuitet för gruppen.

Gruppen söker finansiering från Amnesty för att genomföra sitt kampanjarbete och får stöd och hjälp av anställda på sekreteriatet exempelvis i form av utbildningar inom våra olika kampanjer.

För studentgrupperna finns också ett nationellt studentråd i Amnesty, som driver studentaktivisters frågor i den svenska rörelsen. Varje höst anordnas en nationell studentträff som studentrådet arrangerar där aktivister från Amnestys studentrörelse träffas och utbyter erfarenheter med varandra.

AKTUELLA MR-OMRÅDEN

Just nu fokuserar Amnesty Sverige särskilt på två frågor, den ena inom kampanjen Också Människa där utsatta EU-medborgares rättigheter står i fokus och den andra inom kampanjen Time for Change som driver på för att förändra situationen kring sexuella övergrepp i Sverige. Utöver detta bedriver vi vårt ständiga arbete för att skydda yttrandefriheten, stoppa tortyr och dödsstraff, motverka diskriminering och ställa företag till ansvar för brott mot mänskliga rättigheter.

Gruppen väljer själv vilket eller vilka MR-områden som medlemmarna i gruppen vill arbeta med.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som vill kämpa för mänskliga rättigheter och som drivs att vilja göra förändring! Du behöver vara medlem i Amnesty för att ingå i gruppen och vara student på Jönköping University.
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker så länge aktivisterna i gruppen vill. Många av Amnestys aktivistgrupper lever kvar i många många år och medlemmarna i gruppen kan bytas ut efterhand. Träffarna brukar ske minst två gånger i månaden, men arbetet och möten läggs upp efter egna förutsättningar och önskemål. Om gruppen vill lägga ned behöver den meddela sekreteriatet om detta.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget som aktiv i en studentgrupp sker kontinuerligt och formas efter egna förutsättningar och behov. Under höst, vinter och vår sker kampanjtoppar, medan sommaren brukar innehålla lägre aktivitet. Ett riktmärke brukar vara att genomföra minst två-tre aktioner per termin, men många grupper är mer aktiva än så. Uppdraget sker i Jönköping och mer specifikt inom Jönköpings studentvärld.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Amnesty arbetar för att vara en inkluderande rörelse där alla som vill bli engagerade för mänskliga rättigheter ska ges förutsättningar för att kunna vara det. Vid särskilda frågor om tillgänglighet kontakta syd@amnesty.se
Anmäl intresse

Anmäl intresse