722 volontäruppdrag

Valberedningen söker medlemmar till Malmös styrelse

Amnesty International, Malmö

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Övrigt
Vad?Övrigt

Vill du också vara med och påverka viktiga frågor som berör mänskliga rättigheter? Har du eller någon du känner kompetens inom ämnet eller tidigare erfarenhet av ideellt styrelsearbete? Då är du eller denne kandidaten för oss! Malmöstyrelsen jobbar både regionalt och globalt för att främja mänskligheten och människors lika värde. Valberedningen söker nu nomineringar till följande poster i Malmöstyrelsen: 1. Ordförande 2. Kassör 3. Valberedning 4. Revisorer 5. Övriga ledanmöter

Specifika önskemål eller information: 
Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet inom en ideell organisation eller arbetat med mänskliga rättigheter men det är inte alltid ett krav. Vi värderar framförallt ett brinnande engagemang! För att kvalificera som kandidat måste man vara medlem inom Amnesty.
Minimiåtagande: 
Uppdraget ligger på ett år, antalet timmar varierar men ett krav är att man är med på styrelsemötena. Dessa brukar vara en gång i månaden och pågå i cirka 1 timme.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö, tid och plats bestäms inom styrelsen
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse