588 volontäruppdrag

Människorättsaktivister sökes!

Amnesty International, Uppsala Distrikt

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

Vill du arbeta aktivt mot människorättskränkningar, tillsammans med ett gäng superhärliga med-aktivister? Vill du dessutom kanske lära dig mer om projektledning, gruppdynamik och organisation? Då är du den vi söker!

Världen vi lever i går mot att bli alltmer polariserad, där mänskliga rättigheter lämnas mindre och mindre utrymme. Därför är det viktigare än någonsin att kämpa tillsammans för varje människas okränkbara rättigheter! Amnesty Internationals Uppsaladistrikt söker nu människorättskämpar som vill ingå i någon av våra arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har olika fokusområden, arbetsmetoder och sammansättningar. Därmed finns stora möjligheter för dig att hitta något som passar just dig.

Vissa grupper jobbar med specifika länder som Colombia, Egypten och Palestina. Andra arbetar till exempel specifikt med kvinnors rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, eller olika juridiska aspekter.

Även arbetsmetoderna skiljer sig åt mellan grupperna och inkluderar allt från brevskrivning till makthavare; till namninsamling, events, föreläsningar och kreativa kampanjer. Vissa av grupperna är engelsktalande. Medlemssammansättningen skiljer sig också åt mellan grupperna. Vissa består övervägande av studenter och unga vuxna, och andra av äldre och pensionärer.

Vi hjälper dig att hitta den arbetsgrupp som passar just dig.

Du kommer som aktivist att erbjudas stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna, och också om projektledning, organisation och teamwork. Dessutom kommer du naturligtvis få tillfälle att träffa en hel hög med superhärliga aktivister! På nationell nivå ordnas också många olika träffar där Sveriges alla aktivister kan träffas och nätverka. Kort sagt kan du utvecklas precis så långt du vill inom Amnesty!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning eller erfarenhet behövs för uppdraget; Amnesty kommer att lära dig det du behöver. Information om organisationen och volontäruppdrag finns tillgängligt att få av rekryteringsansvarig. Allt arbete i Uppsala sker volontärt.
Minimiåtagande: 
2 timmar i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Du som aktivist bestämmer själv och tillsammans med din arbetsgrupp hur mycket du vill ta på dig och hur aktiva ni som grupp ska vara.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.