498 volontäruppdrag

Amnesty söker aktivister till Latinamerikagrupp

Amnesty International

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

Amnesty International är en global organisation som kämpar för frihet, rättvisa och allas lika värde. Vi är ett globalt nätverk av människorättsaktivister som tar orättvisor personligt. Nu söker vi dig som vill engagera dig för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på Latinamerika.

Latinamerikagruppen arbetar med att politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och informationsspridning kring de övertramp som sker i Latinamerika och söker nu nya aktiva medlemmar.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är intresserad av eller nyfiken på Latinamerika. Ingen särskild förkunskap om mänskliga rättigheter eller regionen krävs, vi ger dig den utbildning du behöver. För att vara aktiv i gruppen måste du vara betalande medlem i Amnesty International.
Minimiåtagande: 
Inga specifika krav på timmar, men viktigt att kunna närvara på minst ett möte per vecka (som sker online).
När och var genomförs uppdraget: 
Majoriteten av gruppmedlemmarna bor i Stockholm. Uppdraget kan dock genomföras från andra ställen då möten just nu sker online och då vi gärna vill genomföra aktioner utanför Stockholm.
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.