Informatörer till Amnestys kommande kampanj om våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna

Amnesty International

Var?Halmstad
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och tycker om att utbilda andra. Du älskar att inspirera och är van vid att prata inför människor i syfte att vara engagerande! Uppdraget går ut på att hålla i utbildningar för nya aktivister, i syfte att inspirera andra att ta ställning för kvinnors rättigheter. Du väntas också koordinera en eller flera aktiviteter för att bidra till synlighet i frågan. Mindre projektplanering förekommer eftersom rollen innebär rekrytering, utbildning och utvärdering.

Tillgänglighet är av vikt och vi glädjer oss åt att du är villig att resa vid behov. Naturligtvis står Amnesty för reseutlägg i sådana fall.

Andra egenskaper vi uppskattar är en fallenhet för struktur och dokumentation samt administrativa uppgifter. Efter avslutat uppdrag ska dokumentation genomföras på antal närvarande, utvärdering av upplägget etc.

Amnesty är en global kampanjorganisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Just nu söker vi dig som vet att världen går att förändra. Amnesty International Sverige söker under februari månad externt efter personer som vill informera särskilt om kvinnors rättigheter. Anledningen till det är att vi i april släpper en rapport om straffrihet och våldtäkt i de nordiska länderna (Sverige, Finland, Danmark och Norge).

Vi söker intresserade från Halland, där resor inom regionen kan förekomma. Din målgrupp kommer vara personer i åldern 15-35 och Amnesty kan bistå med digital marknadsföring. Vi hoppas att just du vill vara med hjälpa arbetet med de mänskliga rättigheterna framåt!

Sista dagen för att ansöka om att bli samordnare är den 28 februari.

Specifika önskemål eller information: 
Amnesty erbjuder tillsatta informatörer utbildning i Malmö, där det vid två tillfällen ges vidare information om kampanjen om kvinnors rättigheter, organisationen i stort, träning i publikt talande samt planering av uppdraget i relation till dina förutsättningar. Ett av utbildningstillfällena hålls lördag den 2 mars. För uppdraget som informatör ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att utbilda andra, men det är inget krav. Som informatör är du självklart medlem i Amnesty International.
Minimiåtagande: 
För att bli informatör behöver du räkna med att finnas tillgänglig för organisationen i minst ett halvår och att du kan genomföra minst en utbildning under denna tid.
När och var genomförs uppdraget: 
Åtminstone fram till sommaren 2019.
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse