Intresserad av förtroendepost i Amnesty Sverige?

Organisation: 
  • Amnesty International
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter

Amnesty behöver kloka och erfarna ledare som vill investera sin tid och sina kunskaper i ett ideellt uppdrag som bidrar till positiv utveckling och förändring. Svenska Amnestys valberedning söker kandidater inför förtroendevalen – och vi behöver din hjälp! Vi söker kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och beredningskommittén som väljs vid årsmötet i Gävle 10-12 maj.

De mänskliga rättigheterna har alltid varit utgångspunkten för Amnestys arbete, men organisationens arbetsformer har förändrats över tid, vilket innebär att delvis nya krav ställs. Engagemang för mänskliga rättigheter kvarstår dock som ett kriterium för varje förtroendevald, liksom intresse och förståelse för att arbeta i en medlemsstyrd organisation. Detta gäller även kunskap och erfarenhet av ideellt eller yrkesmässigt arbete på hemmaplan eller utomlands inom mänskliga rättigheter. Valberedningen strävar efter att rekryteringsarbetet ska präglas av en ambition för ökad jämlikhet och att det inom de förtroendevalda organen ska finnas en spridning avseende kön, ålder, etnicitet, geografisk spridning inom landet samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Detaljerade behov för varje organ finns i behovsrapporten på valberedningens hemsida: https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/amnesty-organisation/amnesty-international-sverige-valberedning/

När och var ska uppdraget genomföras: 
Verksamhetsåret 2019-2020 eller 2019-2021 beroende på mandat
Specifika önskemål eller information: 
För sektionsstyrelsen: en kassör för en period på två år (2019-2021); tre ledamöter för en period på två år (2019-2021); två suppleanter för en period på ett år (2019-2020) För Amnestyfondens styrelse: fyra ledmöter för en period på två år (2019-2021); tre suppleanter för en period på ett år (2019-2020) För granskningskommittén: en ledamot för en period på två år (2019-2021); en suppleant för en period på ett år (2019-2020) För beredningskommittén: två ledamöter för en period på två år (2019-2021); en ledamot för en period på ett år (2019-2020); en suppleant för en period på ett år (2019-2020) Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs, samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Samtliga uppdrag kräver att du är medlem i svenska sektionen av Amnesty International samt att du inte har någon betalningsanmärkning.
Minimiåtagande: 
Mandaten är på 1 eller 2 år. Förtroendeuppdrag kräver i övrigt engagemang och tid att sätta sig in i arbetet, samt mötestid. Detta varierar beroende på uppdrag.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.