554 volontäruppdrag

Intresserad av förtroendeuppdrag inom Amnesty Sverige?

Amnesty International

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Juridik, Ledarskap och samordning

Amnesty behöver kloka, erfarna och engagerade personer som vill investera sin tid och sina kunskaper i ett ideellt uppdrag som bidrar till positiv utveckling och förändring. Svenska Amnestys valberedning söker kandidater inför förtroendevalen – och vi behöver din hjälp! Vi söker kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, Granskningskommittén och Beredningskommittén som väljs vid årsmötet som nu är planerat att äga rum i höst.

De mänskliga rättigheterna har alltid varit utgångspunkten för Amnestys arbete, men organisationens arbetsformer har förändrats över tid, vilket innebär att delvis nya krav ställs. Engagemang för mänskliga rättigheter kvarstår dock som ett kriterium för varje förtroendevald, liksom intresse och förståelse för vad det innebär att arbeta i en medlemsstyrd organisation. Detta gäller även kunskap och erfarenhet av ideellt eller yrkesmässigt arbete på hemmaplan eller utomlands inom mänskliga rättigheter.

Utöver de specifika kompetenser vi söker i år utgår valberedningen även från Amnesty Sveriges strategi för jämlikhet. Ingen ska diskrimineras eller exkluderas och alla ska ha samma förutsättningar att ha inflytande på organisationen. I vårt rekryteringsarbete erkänner vi, värderar och respekterar människors olikheter oavsett social bakgrund och identitet. I valberedningens urval vägs detta samman med de specifika behov som identifierats för varje uppdrag.

Specifika önskemål eller information: 
För sektionsstyrelsen: en ordförande för en period på två år (2020-2022); tre ledamöter för en period på två år (2020-2022); två suppleanter för en period på ett år (2020-2021) För Amnestyfondens styrelse: tre ledamöter för en period på två år (2020-2022); tre suppleanter för en period på ett år (2020-2021) För Granskningskommittén: en ledamot för en period på två år (2020-2022); en suppleant för en period på ett år (2020-2021) För Beredningskommittén: en ledamot för en period på två år (2020-2022); en suppleant för en period på ett år (2020-2021) Samtliga uppdrag kräver att du är medlem i svenska sektionen av Amnesty International samt att du inte har någon betalningsanmärkning.
Minimiåtagande: 
Mandaten är på 1 eller 2 år. Förtroendeuppdrag kräver i övrigt engagemang och tid att sätta sig in i arbetet, samt mötestid. Detta varierar beroende på uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget gäller verksamhetsåret 2020 eller 2020-2022 beroende på mandat. Ett verksamhetsår räknas från ett årsmöte till nästa. Uppdraget genomförs från där man bor eller befinner sig, men fysiska möten kan kräva att man reser t ex till sekretariatet i Stockholm eller annan plats enligt överenskommelse.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.