743 volontäruppdrag

Afrikas flygande läkare söker jurist/stiftelse-expert

Amref Nordic

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Kvinnor
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker en Jurist/Stiftelseexpert som kan hjälpa oss i processen (och i kontakt med Kammarkollegiet) att se över våra stadgar som vi har på vårt Nordiska insamlingskontor, samt även hjälpa oss med registrering av en ny stiftelse.

Amref Flying Doctors är en av Afrikas största hälsoorganisationer. Organisationen har idag ca 1000 anställda med programkontor i 9 länder i Afrika. Huvudkontoret finns i Nairobi, Kenya och det finns även ett antal insamlingskontor runtom i Europa, USA och Kanada. Amrefs kontor i Sverige har funnits i 40 år och har under denna tid fått donationer från bl.a. Radiohjälpen, Jochnick Foundation, Postkodstiftelsen
samt att det idag finns ca 20 000 privata givare.

Specifika önskemål eller information: 
Tidigare erfarenhet av juridiskt arbete inom en stiftelse med 90-konto, och i synnerhet en insamlingsstiftelse med verksamhet i både Sverige och utanför EU. Önskvärt om du är väl förtrogen med regler kopplat till insamling/90-konto, GIVAs kvalitetskod samt Kammarkollegiet.
Minimiåtagande: 
30-70% flexibelt beroende på tillgänglighet.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är efter överenskommelse och kan skötas helt på distans. Uppdraget ska påbörjas snarast möjligt och kommer att pågå så länge ansökningsprocessen är igång, ca 3-6 månader.
Organisation: 
Amref Nordic
Anmäl intresse

Anmäl intresse