498 volontäruppdrag
Anställningslösa i Förenings logotyp

Anställningslösa i Förening

AiF är en förening som arbetar med; 1 - opinion och påverkan i frågor gällande villkoren på svensk arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och trygghetssystemen, 2 - bildning genom föreläsningar, studiecirklar och workshops inom nämnda områden och 3 - sociala aktiviteter för föreningens målgrupp. Målgruppen är det så kallade prekariatet, alltså de i en prekär/utsatt situation kopplat till nämnda frågor.