768 volontäruppdrag

Hjälp AiF in i den digitala eran!

Anställningslösa i Förening

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Politisk påverkan, Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, IT

Vi vill utveckla både vår utåtriktade som interna verksamhet genom att bli bättre på att använda digitala verktyg och andra medier. Alltså använda t.ex. Teams eller Zoom för mötesverksamhet, ha föreläsningar på dessa plattformar som kan spelas in och eventuellt redigera dessa, spela in och redigera film och podd. Om du kan bidra med något av det nämnda är det alldeles utmärkt, vi efterfrågar inte nödvändigtvis att det är en och samma person som kan allt.

Specifika önskemål eller information: 
Någon formell kunskap krävs inte, bara du har en digital kompetens som vi har nytta av. Har du tillgång till det/de verktyg som krävs är det en fördel. T.ex. redigeringsprogram, filmkamera eller dylikt. Du kan komma få tillgång till kurser och annan kompetenshöjning som erbjuds inom föreningslivet, ex av paraplyorganisationen som föreningen är medlem i.
Minimiåtagande: 
Någon gång då och då, beroende på vad du kan hjälpa oss med. Men någon gång i månaden i alla fall.
När och var genomförs uppdraget: 
Tanken är tills vidare, men om du kan lära upp andra i föreningen blir det lättare att dela på uppdragen och behovet från föreningen kommer inte längre vara knutet till någon enskild.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Vi anpassar oss så långt det går!
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.