673 volontäruppdrag

Att engagera frivilliga för äldre

Utbildningen för dig som vill fördjupa din kunskap inom volontärsamordning och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre. Kostnadsfri utbildning för föreningar inom Stockholm stad med start 20 oktober.

I denna utbildning får du en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre och bra tips och råd hur du kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. Under utbildningen kommer vi även att lyfta goda exempel från andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer och anmäl dig här!