673 volontäruppdrag

Ideella samtal – en podcast

I en ny poddserie pratar vi med spännande personer om olika perspektiv på ideellt engagemang.

I tre avsnitt möter Volontärbyråns Emelie Edin en forskare, en ideell organisation samt två volontärer. Bland annat får du inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändras över tid. 

Genom dessa samtal hoppas vi inspirera till engagemang och att du ska få såväl tips på hur din organisation kan jobba för att engagera fler som ökad kunskap om det ideella engagemanget i Sverige.

Avsnitt #1 Forskaren

I detta avsnitt möter vi Johan von Essen. Johan är professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och forskar på civilsamhället och ideellt
engagemang. Johan ger oss en bild av hur det ideella engagemanget ser ut idag och vi pratar om hur det förändrats och  om och på vilket sätt engagemanget kan se annorlunda ut mellan olika åldersgrupper.

Lyssna på avsnittet här.

Avsnitt #2 Organisationen

I detta avsnitt pratar vi med Ville från den ideella organisationen Nema Problema som arbetar för att  skapa möten mellan nya och etablerade i Sverige. Vi pratar om hur man som organisation kan göra för att engagera fler och Ville ger många bra tips på hur man kan gå tillväga för att nå nya målgrupper. 

Lyssna på avsnittet här

Avsnitt #3 Volontärerna

I detta avsnitt möter vi två volontärer, Emelie och Johanna som är ideellt engagerade i två olika organisationer. De berättar om vad som inspirerat dem att engagera sig ideellt, vad engagemanget betyder för dem och ger tips på vad de tycker är bra att tänka på när man som organisation söker nya frivilliga. 

Lyssna på avsnittet här

 

Podcasten har finansierats med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.