600 volontäruppdrag

Jul i Gemenskap - under nya former

Årets Jul i Gemenskap i Stockholm kommer att se lite annorlunda ut men vi kommer ändå behöva volontärer! Uppdragen släpps i år den 1 november.

Sedan 2007 har ett antal organisationer i Stockholm genomfört Jul i Gemenskap. I Gemenskapen ryms de som lever i hemlöshet, ensamhet, fattigdom och annan utsatthet. Jul i Gemenskap genomförs tack vare frivilliga insatser och gåvor. Vi vill under tre dagar; Julafton, Juldagen och Annandagen, skapa en fest dit alla är välkomna och där gästen och festen står i fokus. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 och myndigheternas restirktioner har vi i år behövt planera om arrangemanget. Festen arrangeras därför i år på fem platser runt om i Stockholm, i Immanuelskyrkan, Centrumkyrkan i Farsta, i Västberga, på Östermalm (Templet) samt på Södermalm. Detta för att kunna ta emot så många besökare som möjligt men ändå hålla begränsningar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Då vi behöver planera om flera delar av arrangemanget har vi i år valt att senarelägga publiceringen av de volontäruppdrag som vi söker frivilliga till. Uppdragen kommer släppas den 1 november och du kan enbart söka dem här på Volontärbyrån.

Till uppdragen

Har du frågor kring volontäruppdragen mejlar du julvolontar@gmail.com

Har du frågor kring arrangemanget mejlar du jul@nygemenskap.org