614 volontäruppdrag
Bild på volontärer

Lektionsmaterial om föreningsliv och ideellt engagemang

Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling? Eller om gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor?

Volontärbyrån har tagit fram ett nytt lektionsmaterial om det ideella engagemanget i Sverige idag och historiskt. Materialet behandlar vad det ideella engagemanget betyder för en individ, men också vilken roll föreningslivet spelar i samhället i stort. Lektionsmaterialet riktar sig till elever i gymnasiets årskurser ett och två, främst inom samhällskunskapen.

Ta del av lektionsmaterialet här