768 volontäruppdrag

Lektionsmaterial om ungas engagemang

I boken 22 unga röster om ideellt engagemang delar vi med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Boken är tänkt som en inspiration och en vägledning för unga som vill engagera sig ideellt.

Till dig som är lärare i högstadiet eller gymnasiet

Du kan använda den här boken som merläsning och inspiration under dina samhällskunskapstimmar eller som underlag för diskussioner om samhället, demokratin, etiska och moraliska frågor kring individens roll i samhället. Boken består av 22 unga människors berättelser som kan läsas fristående eller alla i ett svep. I boken möter läsaren en mångfald av unga från hela Sverige, från norr till söder, med olika slags engagemang i olika föreningar. Den ger en bred bild av vad det innebär att engagera sig ideellt i Sverige idag.

Läs och diskutera

Här kan du ladda ned en gratis e-bok eller köpa exemplar till självkostnadspris. Kopplat till boken finns en film som visar några av de som medverkar i boken. Filmen kan exempelvis användas som introduktion till boken. 

Boken "22 unga röster om ideellt engagemang"

Film om ungas engagemang

I lärarhandledning finns förslag på diskussionsfrågor som eleverna kan samtala utifrån eller skriva ned sina svar till. 

Ladda ned lärarhandledningen 

Merläsning

Om du vill ha mer fakta om Ideellt engagemang i Sverige kan du ta del av vårt lektionsmaterial om ideellt engagemang, där hittar du fakta, merläsning och annat som du kan använda för att få ännu mer kunskap om ideell sektor i Sverige och varför det berör alla unga idag, Ideellt engagemang i Sverige – lektionsmaterial för gymnasiet