614 volontäruppdrag

Nya råd för föreningar – läger för barn och unga tillåts från 1 juni

Folkhälsomyndigheten öppnar upp för läger och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Vi har sammanställt några av de aktuella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som påverkar föreningar och det ideella engagemanget just nu.

Publicerat 210526: Tänk på att råden kan ändras och att de senaste rekommendationerna finns på myndigheternas sajter. 

Läger och cuper sommaren 2021

Folkhälsomyndigheten menar att läger och mindre cuper kan genomföras sommaren 2021 från och med 1 juni, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Lägren kan ske både inomhus eller utomhus och det finns inga restriktioner gällande längden på lägren eller cuperna. Det är också tillåtet att åka till en annan region. Däremot är det viktigt att genomföra dem på ett smittsäket sätt och på Folkhälsomyndighetens hemsida finns en lista med vilket förebyggande arbete som kan göras.
Läs mer om råden för läger och cuper här.

Evenemang och sammankomster

Vid föreningars evenemang och sammankomster, som inte omfattas av ordningslagen, som demonstrationer exempelvis, så är Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra en riskbedömning. Riskbedömingen görs för att utvärdera riskerna och för att kunna genomföra evenemangen på ett smittsäkert sätt. Vid alla evenmang bör arrangörerna vara exra noga med att inga personer med symtom deltar och att det finns bra möjligheter till god handhygien. På sin hemsida har Folkhälsomyndigheten tabeller som föreningar kan använda för att gå igenom risker och åtgärder (tabell 1) och också en tabell för att göra en riskbedömning (tabell 2). De rekommenderar generellt digitala möten.
Ta del av tabellerna här och läs mer om råd vid evenemang och sammankomster.

Idrottsföreningar 

Folkhälsomyndigheten anser att idrott, träning och andra fritidsaktiviteter kan genomföras om de sker på ett smittsäkert sätt och det är verksamheternas ansvar att se till att de tar till de åtgärder de kan för att undvika smittspridning av covid-19. Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör exempelvis ha sina träningar och aktiviteter utomhus, minimera antlaet deltagare som närvarar samtidigt och undvika trängsel. De bör också genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt endast genomföra mindre läger och cuper.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar. 
 

Kör-, musik- och orkesterverksamhet

Folkhälsomyndigheten menar att det finns en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med kör- och musikverksamhet. Flera körer har pausat sin verksamhet eller funnit nya vägar som att sjuga t.ex. utomhus, i mindre grupper, med större avstånd mellan deltagarna eller digitalt. Det är föreningarna själva som ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt. Exempel på åtgärder är att hålla avstånd på två meter mellan deltagarna eller dela in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tillfällen. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till kör-, musik- och orkesterverksamhet här.