Seminarieserie: Hållbart engagemang

En serie i tre delar med utgångspunkt i hållbart engagemang där Volontärbyrån gästas av LSU, Sverok och Popkollo.

Att skapa inkluderande och tillgängliga föreningar handlar dels om goda möjligheter att komma in i en förening men även om förutsättningar för att stanna kvar. I denna seminarieserie om tre delar vill vi därför belysa hållbarhet inom det ideella engagemanget. Vi har valt tre utgångspunkter för samtal och kunskapsutbyte kring detta högaktuella tema och kommer att gästas av LSU, Sverok och Popkollo. Seminarierna är fristående från varandra.

_____________________________________________________________________________________________________________________

8/11 INGA UNGA VILL ENGAGERA SIG

Det finns en generell uppfattning att unga idag inte är engagerade, inte vill engagera sig och enbart väljer digitala aktioner när de vill visa sina åsikter. Genom att belysa aktuell forskning samt lyfta praktiska exempel och erfarenheter från föreningar som engagerar många unga vill vi visa hur engagemanget bland unga ser ut i verkligheten. Tjarls Metzmaa från Sverok kommer och berättar om erfarenheter och perspektiv från en organisation som engagerar många unga. Tjarls ger tips på vad som funkar och kan vara utmaningar när man jobbar med unga.

8 november: anmäl dig här

______________________________________________________________________________________________________________

22/11 STRESS BLAND UNGA IDEELLA

Stress bland unga ideella är idag utbrett och en stor utmaning för den ideella sektorn och samhället i stort. Ändå uppmärksammas det inte den omfattning som det borde. Föreningslivet har ett ansvar att skapa hållbara arbets- och förhållningssätt inom sina organisationer för att de som engagerar sig ska kunna klara av att genomföra sina uppdrag. För att kunna göra det behövs också en större medvetenhet om stressnivåerna hos unga ideella, kompetens om stresshantering och metoder för att skapa förändring. Erica Midfjäll från LSU berättar om projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) om stress bland unga i civilsamhället. Du får höra om de första resultaten från en undersökning om stress i civilsamhället kopplat till övrig forskning och arbete inom ämnet.

22 november: anmäl dig här

______________________________________________________________________________________________________________

6/12 ATT VILJA FORTSÄTTA SITT ENGAGEMANG

Många föreningar vittnar om att det är en utmaning att få unga som kommer till organisationen att stanna kvar. Framförallt menar föreningarna att många unga ofta väljer att vara med ett kortare tag för att sedan gå vidare till något annat. Det finns dock ofta knappa resurser hos föreningarna själva, vilket gör det svårt att hinna arbeta fram metoder för att behålla de ideella. Minna Bolin från Popkollo berättar om metoder kopplat till trygghet och normkritik som de använder i sin förening för att få personer att känna sig välkomna och stanna kvar i verksamheten.

6 december: anmäl dig här