768 volontäruppdrag

Volontärbarometern – en rapport om ideellt engagemang

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Du kan ladda ner den senaste Volontärbarometern här.

43 procent av volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och 46 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social utsatthet. Vi ser också att aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där vi ser dubbelt så många intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö, och fler väljer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation, kanske på grund av #metoo. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.