92% av volontärerna har fått ett mer meningsfullt liv

Volontärbarometern – en rapport om ideellt engagemang

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Du kan ladda ner den senaste Volontärbarometern här.

40 procent av volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och drygt 50 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social utsatthet. Vi ser också att aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där #metoo kanske bidragit till att fler väljer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.

Volontärer vill hjälpa och påverka

Volontärbarometern visar att volontärerna får väldigt mycket tillbaka genom sitt engagemang, och exempelvis säger 92 procent av volontärerna att de fått ett mer meningsfullt liv. När volontärerna listar anledningar till varför de valde att engagera sig hamnar att stödja och hjälpa andra människor, att göra något konkret och att påverka samhällsutvecklingen i topp. "Jag har fått allt genom att vara volontär – familj, vänner och ett stort nätverk", säger en av volontärerna i rapporten.

Fler resultat i korthet: 

  • 94% av volontärerna vill engagera sig i framtiden
  • 94% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
  • 15% av volontärerna har fått jobb tack vare sitt engagemang
  • 83% av organisationerna klarar sig inte utan volontärer

 Ladda ner och läs årets Volontärbarometer här >