487 volontäruppdrag

Volontärbarometern – en rapport om ideellt engagemang

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Du kan ladda ner den senaste Volontärbarometern här.

43 procent av volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och 46 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social utsatthet. Vi ser också att aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där vi ser dubbelt så många intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö, och fler väljer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation, kanske på grund av #metoo. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.

Volontärer vill hjälpa och påverka

Volontärbarometern visar att volontärerna får väldigt mycket tillbaka genom sitt engagemang, och exempelvis säger 94 procent av volontärerna att de fått ett mer meningsfullt liv. När volontärerna listar anledningar till varför de valde att engagera sig hamnar att stödja och hjälpa andra människor, att göra något konkret och att påverka samhällsutvecklingen i topp. "Genom engagemanget får man ett hopp om att en bättre värld är möjlig. Jag orkar fortsätta i en värld som ibland är dömd att misslyckas.", säger en av volontärerna i rapporten.

Fem trender i engagemanget:

1. Ökat behov av volontärer framöver
56 procent av organisationerna upplever att deras behov av volontärer har ökat de senaste två åren.

2. Greta-effekt på engagemanget
Antalet intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö har dubblerats.

3. Syfte och mål viktigare än organisation
Volontärerna är mer benägna att byta organisation oftare än förr – mer än varannan vill byta organisation eller engagera sig i fler organisationer. 

4. Hat hotar engagemanget
16 procent av volontärerna i vår undersökning har någon gång upplevt hot och hat i sitt engagemang, och bland de som är under 25 år är det så många som 20 procent.

5. Fler vill engagera sig off-line
19 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig på distans eller digitalt – en minskning med över 30 procent jämfört med för fem år sedan. 

 Ladda ner och läs årets Volontärbarometer här >