Volontärbyråns utbildning Inkludera fler i föreningslivet kommer till Malmö!

Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för ideella organisationer, stiftelser och trosamfund i Skåne.

 8 mars: Medskapande workshop om motivation i ideellt engagemang

​Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt? Vad är det som motiverar dem?

Under denna medskapande workshop på två timmar ges du och din organisation tid att diskutera och reflektera över motivation i ideellt engagemang. Hur kan vi vi vår organisation skapa de bästa förutsättningarna för att volontärer ska trivas? Fokus för workshopen är erfarenhetsutbyte och gemensamma samtal utifrån ämnet motivation. Var med och skapa en inspirerande eftermiddag där du kan skapa nya kontakter och utbyta idéer med andra ideella organisationer!

Inspireras gärna av vår film om motivation inför workshopen.

Praktisk info och anmälan 8 mars

_________________________________________________________________________________________________________________________

9 mars: Inkludera fler i föreningslivet

​​En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

Vem är välkommen i er förening? Som förening väljer vi själva vilka som är välkomna i vår förening. Men det är viktigt att detta val är medvetet. Volontärbyrån har under flera år arbetat med att identifiera vad som kan verka exkluderande och hur man som förening kan arbeta för att undanröja hinder för människors engagemang. Utbildningen utgår från vår handbok ”Att inkludera fler i föreningslivet” och blandar teori och praktik. Som deltagare får du en introduktion i normer och normkritik relaterat till föreningslivet. Du får möjlighet att reflektera över vad ni som förening gör som kan verka exkluderande. Vi går också igenom begreppet mångfald och varför det är viktigt varför ni själva behöver reflektera över vad mångfald betyder i just er förening. Vidare får ni möjlighet att utbyta erfarenheter med andra samt tips och verktyg i hur ni kan arbeta inkluderande.

Ur innehållet;

Grunder i normer och normkritik – Hur skapas och upprättas normer och vilka normer upprätthålls inom just er förening? Positiva och negativa effekter av normer. Vad innebär det att ha ett normkritiskt perspektiv inom föreningslivet?
Varför mångfald? – Vad innebär mångfald för er? Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald inom föreningen?
Inkludera fler – Hur kan ni jobba för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening? Vi ger er tips på hur ni kan jobba mer inkluderande.
Rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv– Vilka metoder kan ni använda när ni rekryterar frivilliga för att nå nya målgrupper och möjliggöra för fler att vara del av er förening?

Praktisk info och anmälan 9 mars