Volontärbyrån — 4 platser

Samla ditt team och gör en insats för miljön - när det passar er

Spara

Beskrivning

Vill du göra en insats för miljön? 

Nedskräpning är ett stort problem i städer, natur och hav. Det spelar ingen roll var det slängs, skräp på land blir skräp i havet och skräp i staden drabbar också naturen – och djuren. Våra medarbetare på AstraZeneca har under de senaste åren fyllt in hundratals påsar. Nu vill vi göra det lättare för dig som vill göra en konkret insats för miljön tillsammans. 

Plocka när det passar er

Anmäl intresse för när ni vill genomföra aktiviteten och hur många ni beräknar att bli så att vi kan följa hur många som engagerar sig. När du anmält så skickar vi ut påsar från organisationen Håll Sverige Rent som ni kan samla skräpet i. Vi behöver minst två veckors framförhållning för att skicka ut påsarna. 

Do you want to help the environment? 

Littering is a major problem in cities, nature and the sea. It does not matter where it is thrown away, rubbish on land becomes rubbish in the sea and rubbish in the city also affects nature – and the animals. Employees at AstraZeneca have in the last years filled hundreds of litter bags. Now we want to make it easier for teams to make an activity together. 

Pick whenever it suits you

Fill out the form saying when you want to do this and how many you will be, so that we can follow up how many people participate. When you have registered we will send out litter bags from the organisation Håll Sverige Rent. 

What volunteers said about this mission:

 • "Combining volunteering for broader social good with a team activity for own well being - real value for the time!"
 • "Great opportunity to contribute to making our environment clean while at the same time spend time irl with colleagues and being outdoors."
 • "Makes a difference to where we live and the community around us"

När och var sker uppdraget

You choose yourselves when and where to pick.

Platser

 • Stockholm
 • Södertälje
 • Göteborg
 • Mölndal

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen