583 volontäruppdrag

Skolombud

Attention Malmö

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Politisk påverkan, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar.

Kan du stötta oss i att nå detta mål? Brinner du för att alla ska ha en likvärdig chans till utbildning? Kanske du själv har erfarenhet av att skolan inte fungerat för dig eller dina barn och vill stötta andra? Då är uppdraget som skolombud rätt för dig!

Skolombud är aktiva i skolfrågor inom Malmö kommun. Den främsta uppgiften är att Skolombudet håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med NPF.

Du rapporterar till föreningens styrelse i frågor som rör skola har t ex möten med skolor och kommun. I mån av tid kan du även stötta elever och föräldrar i kontakt med t ex skolor, eller vara ett bollplank för funderingar. Uppdragsbeskrivning för rollen som skolombud kan anpassas utifrån ditt intresse och förmåga.

Skola är en viktig del av livet och förutsättning för att komma in i samhället. Var med och gör någons liv bättre!

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av skolfrågor och skollagen, men detta är inget krav. Språk: Du behöver kunna kommunicera på svenska men vi ser det som en stor fördel om du kan fler språk. Datorvana: Du behöver kunna svara på mail. I samband med att du börjar uppdraget kommer vi visa vårt system. I samband med att du påbörjar uppdraget kan vi se över möjlighet till utbildning, utifrån dina specifika behov för att kunna hjälpa våra medlemmar på bästa vis!
Minimiåtagande: 
Omfattning kan anpassas utifrån din möjlighet till engagemang.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om tid.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Attention Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.