Alla förtroenden och fina samtal gör mig till en rikare människa

Lyssna på din målgrupp! Lyssna på riktigt och våga möta även svårigheter – du kommer få så otroligt mycket tillbaka. Du kan inte lösa andras problem men du kan underlätta bara genom att finnas där, säger Annika som är projektledare för Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd.

Alla förtroenden och fina samtal gör mig till en rikare människa

Lyssna på din målgrupp! Lyssna på riktigt och våga möta även svårigheter – du kommer få så otroligt mycket tillbaka. Du kan inte lösa andras problem men du kan underlätta bara genom att finnas där, säger Annika som är projektledare för Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd.

Annika von Schmalensée, projektledare Attention
Annika driver ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arsvfonden. 
– Kunskapen om äldres livssituation med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  (NPF) är eftersatt, därför vill vi öka medvetenheten om äldre med adhd, Aspergers syndrom,  autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom. Jag har lyssnat på närmare 470 röster som berättat om diagnosen, livet med den och erfarenheter från möten med vård, omsorg och en oförstående omgivning, säger hon.

Det bästa är att göra skillnad

Mötet med människor ger nya perspektiv och kunskaper och ger en känsla av att kunna göra skillnad.
–  Att faktiskt på riktigt kunna göra något för att förbättra – det är stort, säger Annika. Vi arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver på arbetsmarknaden och i vård och omsorg och i mötet med myndigheter.
Annika synliggör också frågan mot andra organisationer. Annika är med i Volontärbyråns äldrenätverk i Stockholm, där organisationer med målgruppen äldre möts. 
– Jag kom i kontakt med Volontärbyråns nätverk när jag var ny på Attention. Här fick jag möjlighet att träffa andra med lång erfarenhet och även nya att diskutera med och knyta nya kontakter. Det har varit toppen att kunna mötas kring gemensamma frågor som alla handlat om att bryta ensamhet, förebygga psykisk ohälsa och få en bättre tillvaro för våra äldre i samhället. Tillsammans kan vi bli lite starkare och nå fler, säger hon. 

Fler berättelser