Det jag lärt mig har hjälpt mig i skolan, hemmet och min möjlighet att få jobb.

Jag kände att jag har en plats där mina åsikter spelar roll och att jag har chans att förändra.

Det jag lärt mig har hjälpt mig i skolan, hemmet och min möjlighet att få jobb.

Jag kände att jag har en plats där mina åsikter spelar roll och att jag har chans att förändra.

 Olof Segevall - Engagerad i 4H riksförbund samt i Stockholm Läns 4H

Olof är aktiv i barn- och ungdomsorganisationen Sveriges 4H där han i dagsläget bland annat sitter i Riksförbundsstyrelsen. I riksförbundsstyrelsen leder Olof arbetet kring utbildning samt är med och leder arbetet kring kommunikation men är även engagerad på lokal nivå i Stockholm Läns 4H. Att vara engagerad i styrelsen innebär också att vara praktiskt involverad i de aktiviteter som organisationen genomför. Bland annat 4Hs Nationella Konferens som arrangeras årligen för medlemmar och anställda. Olof är projektledare i arbetet med att planera för en helt digital konferens.

Intresset för djur och att få vara med i lägerverksamheten var det som började Olofs engagemang redan när han var 11 år.

”Med åren så har mitt ”varför” ändrat sig, när jag blev lite äldre och fick komma in i klubbstyrelsen så handlade det mycket om att jag kände att jag har en plats där mina åsikter spelar roll och att jag har chans att förändra.”

Att engagera sig ideellt blir ett sätt att ge tillbaka till andra barn- och ungdomar, säger Olof. Det som han lärt sig genom sitt ideella engagemang har inte bara hjälpt honom i organisationen utan även i skolan, hemmet och möjligheten att få jobb. Att bidra till att andra får den hjälp och den plattform som han själv fått tack vare sitt engagemang, är det som Olof tycker är allra bäst med att engagera sig.

”Man känner att man är med och bidrar till något större än bara sig själv. Att jag genom mitt ideella engagemang kan vara med och bidra till barn- och ungdomar har en meningsfull fritid betyder oerhört mycket. Sen så får jag ju ut mycket av det själv också. Jag har fått lära mig så otroligt många saker, allt ifrån att driva stora projekt, föreningsdemokrati och föreningsekonomi till vilka skyldigheter man har som arbetsgivare. Mycket av det jag fått lära mig har gjort mig till den jag är i dag. Dessutom får jag en plattform att göra min röst hörd.”

Vill du också engagera dig inom djur eller miljö och natur? Eller för barn- och ungdomsfrågor? Klicka på respektive länk. 

Fler berättelser