Fyrisgillet – Föreningen som vill sprida intresse och kunskap om vår folkkultur

–Finns det intresse från någon att starta en sånggrupp är det inget som hindrar det, säger ordförande Marie Nilsson. Föreningen vill låta medlemmarna vara med och påverka.

Fyrisgillet – Föreningen som vill sprida intresse och kunskap om vår folkkultur

–Finns det intresse från någon att starta en sånggrupp är det inget som hindrar det, säger ordförande Marie Nilsson. Föreningen vill låta medlemmarna vara med och påverka.

Marie Nilsson, ordförande i föreningen

I Uppsala finns Kulturföreningen Fyrisgillet som är en förening för alla, oavsett ålder. Föreningen ägnar sig åt folkdans, sånglekar, folkmusik, dräktrådgivning, slöjd och bygdekultur ned mera och som ideellt engagerad i Fyrisgillet så leder man oftast någon av alla de aktiviteter som de erbjuder. 

Marie berättar att det kan vara allt från att leda dans eller slöjdklubb för barn och ungdomar till att hålla i aktiviteter som knyppling, hårdslöjd, vävning eller stickkafé för vuxna.  En stor del av föreningens aktiviteter sker i föreningens hus som de själva äger och driver på Gamla Uppsalagatan. Även huset behöver tas omhand och de välkomnar också dem som är intresserad av skötsel av huset och den intilliggande trädgården.

   – Efter att man gått någon kurs hos er får man alltid lite energi och inspiration att försöka göra något för att locka flera. 
Marie berättar att regelbundet deltagit på de utbildningar och seminarier som Volontärbyrån erbjuder. Efter att man gått någon kurs hos er får man alltid lite energi och inspiration att försöka göra något för att locka flera, säger hon. 


Fler berättelser