För mig betyder det att bli en bättre medmänniska och vän

– Som jourtjej är ens viktigaste uppdrag att lyssna, stötta och peppa tjejen som skriver eller ringer snarare än att ge råd eller lösningar. Vi försöker lyfta personernas eget värde och förmåga, berättar Sara Idén som engagerat sig i Stockholms Tjejjour sedan våren 2017.

För mig betyder det att bli en bättre medmänniska och vän

– Som jourtjej är ens viktigaste uppdrag att lyssna, stötta och peppa tjejen som skriver eller ringer snarare än att ge råd eller lösningar. Vi försöker lyfta personernas eget värde och förmåga, berättar Sara Idén som engagerat sig i Stockholms Tjejjour sedan våren 2017.

Sara Idén - Engagerad i Stockholms Tjejjour
Sara hade under en tid tänkt att det skulle vara roligt och givande att engagera sig ideellt när hon snubblade över en länk till Volontärbyrån som en Facebookvän lagt upp.
– Jag har alltid varit intresserad av rättvisefrågor och då jag har en bakgrund i genusvetenskap kände jag att jag gärna ville tillämpa mina kunskaper på ett mer praktiskt plan. Det var egentligen ett väldigt spontant infall som lyckades sammanfalla med den terminens rekrytering av jourtjejer.
Sedan dess sitter Sara jour tillsammans med fyra andra jourtjejer under två timmar varje tredje vecka. Hon berättar att på jouren jobbar alla hela tiden tillsammans för att utveckla verksamheten och lära varandra nya grejer. Sara berättar vidare att gruppen hon engagerar sig tillsammans med är bra på att stötta varandra, och att de dessutom har väldigt roligt tillsammans.
– Det här engagemanget ger mig en större förståelse för tjejers utsatthet och även ödmjukhet inför hur viktigt bemötande är. Även om det ofta är tunga ämnen som hamnar hos oss är det också det som känns fint och viktigt, att inte blunda utan våga finnas kvar för den som går igenom något svårt. Det har gjort mig lite modigare, och inte bara i jourarbetet. För mig betyder det att också bli en bättre medmänniska och vän.
Vill du också engagera dig för kvinnor? Klicka här!
Vill du också engagera dig i telefon-/chattjour? Klicka här! 

Fler berättelser