Jag ville göra något meningsfullt!

När jag gick i pension kände jag att jag ville göra något meningsfullt och ge tillbaka till samhället.

Jag ville göra något meningsfullt!

När jag gick i pension kände jag att jag ville göra något meningsfullt och ge tillbaka till samhället.

Eva Kristiansen - distansvolontär på Greenpeace
Eva hade tidigare stöttat Greenpeace som månadsgivare men efter att ha läst en kurs i miljövetenskap tog hon kontakt med dem och började engagera sig som volontär. Engagemanget har främst handlat om att ta fram underlag och bevaka medier.
"Jag har ägnat några timmar varje vecka och har dels arbetat på distans och dels på deras kontor." 
 – Sedan coronapandemin började har jag bara engagerat mig på distans och det har varit bra att kunna göra något konkret som gör nytta utan att behöva träffas fysiskt. För att lyckas med distansarbete behövs disciplin, motivation och regelbundenhet. Disciplinen och motivationen får jag av att arbeta för något jag tycker är viktigt. Regelbundenheten får jag genom att vi håller avstämningar varje vecka över telefon. Där blir det ofta spännande samtal som stärker motivationen.”
Vill du också engagera dig på distans? Klicka här
Vill du också engagera dig inom klimat & miljö? Klicka här 

Fler berättelser