Vi stödjer dem som brinner för att engagera sig för andra

Brottsofferjouren Södra Stockholms volontärer hjälper brottsutsatta, anhöriga till brottsutsatta eller gärningsmän och även vittnen. Volontärernas uppdrag är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark, samordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm, berättar om varför de trivs så bra med att leda volontärer.

Vi stödjer dem som brinner för att engagera sig för andra

Brottsofferjouren Södra Stockholms volontärer hjälper brottsutsatta, anhöriga till brottsutsatta eller gärningsmän och även vittnen. Volontärernas uppdrag är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark, samordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm, berättar om varför de trivs så bra med att leda volontärer.

Paola Torres Barron och Ida Arebark, samordnare för Brottsofferjouren Södra Stockholm
–Vi på Brottsofferjouren är en resurs utöver samhällets vanliga hjälpinsatser. Vi finns som stöd under hela processer och deltar även fysiskt på plats om så önskas i till exempel en rättegång. Brottsutsatta kan behöva någon som är deras förlängda arm då de inte har kraft eller vetskap om något och där kliver vi in, säger Ida. 
Volontärerna engagerar sig cirka två timmar per gång och har ofta tunga samtal som berör. Det är viktigt att samordnarna finns, eftersom det kan uppstå frågor eller funderingar från volontärernas sida för att kunna hantera samtal.
– Våra volontäruppdrag sker ju många gånger hemifrån per telefon och det kan då bli ganska ensamt. Därför bjuder vi in till träffar där volontärerna kan utbyta erfarenheter. Vi uppmuntrar gemenskap så att volontärerna känner samhörighet med varandra. Vi samordnare ska hålla ihop gänget, speciellt nu under pandemin då deltagandet sker digitalt, säger Paola.
Paola och Ida berättar att eftersom volontärerna engagerar sig vid sidan av jobb, skola eller annat är det viktigt att ha en flexibel inställning och respektera volontärernas önskemål om exempelvis pauser.
 Vår roll som samordnare är att vara stöttande, engagerade, lyhörda och förstående. 
 – Det bästa med vårt arbete är att få vara en del i att leda engagerade människor som brinner för att stötta andra i samhället. Den känslan när man ger lite av sin egen tid och får så mycket tillbaka är ovärderlig för volontärerna, säger Ida. 

Fler berättelser