677 volontäruppdrag

Gillar du sällskapsspel? Och vill du hjälpa unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning i sin rehabilitering?

Bräcke diakoni

Var?Göteborg
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet

Rehabiliteringsboendet Mellangården är ett korttidsboende för unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har 16 platser och personal dygnet runt. Hos oss bor man upp till ett par år. Tillsammans bestämmer vi vilket stöd som behövs och vilket mål som finns med boenderehabiliteringen. Vi ger också stöd till att hitta egna sysselsättningar och aktiviteter utanför boendet.

Här träffar man andra unga vuxna i liknande situation och vi har dagliga aktiviteter både i grupp och enskilt.

Vi söker nu en volontär som vill komma till oss för att spela sällskapsspel tillsammans med de boende. På detta sätt får de boende under avslappnande och trevliga former öva sin umgängesförmåga, i syfte att bryta sin sociala isolering. De får också träna på att samarbeta, följa instruktioner och öva tålamod, men också ha roligt med andra.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom vård -och omsorg exempelvis som behandlingsassistent, undersköterska eller fritidsledare med engagemang för vår målgrupp. Har du erfarenhet från föreningsliv riktat till ungdomar kommer du säkert också tycka detta är ett trivsamt volontärsuppdrag.
Minimiåtagande: 
2 ggr/månad, men gärna oftare
Adress: 
Edvard Rodhes väg 34
Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
18.30-20.30 på söndagar
Organisation: 
Bräcke diakoni
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.