623 volontäruppdrag
Brevvännernas logotyp

Brevvännerna

Brevvännerna är en digital plattform som kopplar samman skolan med samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt syfte är att öka kunskapen om samhället för elever att kunna förstå och agera för en hållbar utveckling i en komplex omvärld. Vi vänder oss till lärare i grundskolan, samt till samhällsnyttiga organisationer för eleverna att kommunicera med.