722 volontäruppdrag

Eslöv: Vill du vara stödperson till brottsutsatta? Då är detta uppdraget för dig!

Brottsofferjouren, Mellersta Skåne

Var?Eslöv
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vi är en ideell förening som drivs av dess medlemmar och två anställda samordnare. Vi söker nu fler som vill engagera sig i vår förening och ge stöd till brottsutsatta.Vill du ge av din tid för att hjälpa andra som i behov av stöd och information? Du är stödpersonsuppdraget något för dig!

Uppgifter för stödpersoner är att till brottsoffer, målsägande och anhöriga:

 • ge information om brottsoffers rättigheter vid utredning av brott och i brottsmålsprocessen
 • ge emotionellt stöd och praktisk vägledning
 • förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag
 • ge stöd och information inför, under och efter en rättegång
 • ge vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk och medicinsk expertis

Som stödperson vill vi att:

 • du är 20 år eller äldre.
 • du delar vår värdegrund av alla människor lika värde.
 • du deltar i stödpersonsträffar på kvällstid samt Brottsofferjourens gemensamma träffar.
 • du deltar i fortutbildningarna som kansliet rekommenderar.
 • du avger tystnadslöfte (obligatoriskt undertecknande).
 • du har en positiv människosyn, god självkännedom, personlig mognad, vara psykiskt stabil och ha stor förmåga till empati samt vara en god lyssnare.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne ersätter resekostnader (tåg, buss, bilersättning och parkeringsavgift) i samband med uppdrag.

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Gå gärna in på www.mskane.boj.se för mer information.

Specifika önskemål eller information: 
Grundutbildningen omfattar ca 30 timmars studietid och upp till 8 timmars praktiktid. Medlemskapet är 150 kr/år (betalas före utbildningen). Som blivande stödperson eller har du ett kollektivt försäkringsskydd (gruppolycksfallsförsäkring) genom Brottsofferjourernas Riksförbund. Efter intervjun och innan utbildningen påbörjas vill vi få ett utdrag från polisens belastningsregister som du beställer och lämnar in till oss i ett oöppnat kuvert.
Minimiåtagande: 
10 timmar/månad
Adress: 
Byggmästaregatan 5
22237 Lund
När och var genomförs uppdraget: 
Du skall avsätta den tid som behövs för uppdraget. Som stödperson ska du avsätta tid för samtal för brottsoffer, oftast per telefon i ditt eget hem, i den mån det behövs men vi vill att du ska ha möjlighet till detta minst 10 timmar/månad.
Anmäl intresse

Anmäl intresse