659 volontäruppdrag

Vill du stötta brottsutsatta och vittnen? Vi söker nu stödperson/vittnesstöd

Brottsofferjouren, Nordöstra Skåne

Var?Bromölla
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vi söker nu dig som passar i rollen som stödperson eller vittnesstöd för brottsutsatta. ​

Stödpersonerna har kontakt med brottsutsatta, anhöriga och vittnen för att ge stöd, lyssna och vara en god medmänniska med en stor kunskap om just brottsoffer. Stödpersonerna finns också till hands för att kunna ge hjälp i kontakt med myndighet, försäkringsbolag, polis samt andra instanser.

Vittnesstödsverksamhetens syfte är att förbättra bemötandet av och informationen till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång, vilket medför en större grundtrygghet för dessa personer. Ett lugnt vittne är ett bra vittne, som bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsutsattas rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en del av Brottsofferjouren Sverige.

För att bli stödperson eller vittnesstödjare blir du först intervjuad och sedan får du gå en utbildning.

Varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
För uppdraget krävs att du har genomgått vår grundutbildning. Vi kommer att genomföra en grundutbildning den 18-20 september. Utöver dessa dagar tillkommer 2-3 studiebesök samt praktik. Som ideellt aktiv i vår förening lämnar man in ett utdrag ur belastningsregistret. Stödpersoner och vittnesstöd kännetecknas av att de har en positiv människosyn, god självkännedom, psykisk stabilitet och stor förmåga till medkänsla. Du ska vara över 18 år, god lyssnare och kunna avsätta den tid som behövs för uppdraget. Jouren eftersträvar spridning avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.
Minimiåtagande: 
4 h/månaden samt gemensamma träffar för ideellt aktiva. Som vittnesstöd måste man kunna avsätta minst två vardagar per månad.
Adress: 
Västra Storgatan
29132 Kristianstad
När och var genomförs uppdraget: 
Brottsofferjouren Nordlöstra Skåne har sitt kontor i Kristianstad men har Bromölla, Östra Göinge och Kristainstad kommun som område. Mycket av kontakten med brottsutsatta sker per telefon eller på vårt kontor där det även finns ett samtalsrum. I Kristianstad Tingsrätt arbetar våra vittnesstöd enligt ett löpande schema med att hjälpa vittnen, anhöriga, målsägande inför och under rättegång.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.