608 volontäruppdrag

Vi söker stödpersoner till Brottsofferjouren!

Brottsofferjouren, Södertälje

Var?Södertälje
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vill du hjälpa brottsutsatta, vittnen och anhöriga? Just nu söker vi på Brottsofferjouren i Södertälje stödpersoner till vår verksamhet! Våra stödpersoner är medmänniskor som hjälper utsatta komma vidare både emotionellt och praktiskt efter ett brott. Att ha någon att prata med, och berätta om vad man utsatts för är avgörande för bearbetning av händelsen.

Vad gör en stödperson?
Som stödperson på Brottsofferjouren ger du medmänskligt stöd till brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga ett par timmar i månaden via telefon. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna, stötta, informera och vägleda. Du informerar exempelvis om rättsprocessen och möjlighet till ersättning. Du ger stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång.

Vi önskar att du:

  • Är en god lyssnare och har stor förmåga till empati
  • Delar vår antirasistiska värdegrund om jämlikhet och jämställdhet
  • Deltar på volontärmöten och fortbildningar

Att vara volontär hos Brottsofferjouren är spännande, lärorikt och meriterande och här får du möjlighet att göra stor skillnad för utsatta medmänniskor. Du blir även del av en väldigt fin gemenskap, tillsammans med våra anställda och volontärer. Hos oss är alla välkomna att söka och vi värdesätter de unika egenskaper och erfarenheter som varje enskild individ besitter.

En stor del av våra ärenden är kvinnofridsärenden, brinner du extra för det är det ett plus.

Du får givetvis all nödvändig utbildning gratis och under din tid som volontär erbjuder vi kontinuerlig handledning och fortbildning.

Specifika önskemål eller information: 
Brottsofferjouren Södertälje är en ideell förening och en del av Södertäljejourerna som även består av Kvinnojouren Annfrid och Juventas ungdomsjour. Grundutbildningen sker delvis digitalt tillsammans med Brottsoffejouren Sverige och delvis på plats hos oss, i luftiga lokaler med gott avstånd till varandra. De lektionstillfällen som Brottsofferjouren Sverige håller i kommer att vara runt två timmar långa, ligga på kvällstid och ske dessa datum: 18/10 21/10 25/10 28/10 2/11 4/11 8/11 Om det är något enstaka lektionstillfälle som du vet med dig redan nu att du är uppbokad så går det att ordna, men det går inte att missa många tillfällen. Detta för att vi vill hålla hög kunskapsnivå på våra volontärer. Ingen tidigare erfarenhet eller utbildning krävs.
Minimiåtagande: 
4-8 timmar i månaden.
Adress: 
Köpmangatan 3
15121 Södertälje
När och var genomförs uppdraget: 
Stödpersonerna ringer från vårt kontor på Köpmangatan 3 i Södertälje, eller hemifrån.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.