Brottsofferjouren, Södra Stockholm

Ett vittnesstöd har till uppgift att ge praktisk information och medmänskligt stöd i samband med rättegång till vittnen, målsägande, tilltalade och anhöriga på plats på tingsrätten.

Plats: 
Huddinge

Att bli utsatt för eller bevittna ett brott kan hända vem som helst, var som helst. Vill du engagera dig och vara en medmänniska i att stötta, informera och vägleda personer som har blivit utsatta för eller bevittnat ett brott?

Plats: 
Stockholm

Vad är ett vittnesstöd? Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder vittnen och målsägande medmänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet för vittnen och målsägande i samband med domstolsförhandlingen.

Plats: 
Solna