590 volontäruppdrag

Bli stödperson på Brottsofferjouren Södra Stockholm

Brottsofferjouren, Södra Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter
Vad?Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning

Att bli utsatt för eller bevittna ett brott kan hända vem som helst, var som helst. Vill du engagera dig och vara en medmänniska i att stötta, informera och vägleda personer som har blivit utsatta för eller bevittnat ett brott?

Att vara stödperson innebär att hjälpa och stötta brottsdrabbade och vittnen genom rättsprocessen, från polisanmälan till efter rättegång. Stödpersonerna ringer upp dem som anmält att de vill ha stöd av Brottsofferjouren i samband med deras polisanmälan.

Att arbeta ideellt som stödperson ger en inblick och kunskap i samhällsfrågor men framför allt känns det meningsfullt och beskrivs av andra stödpersoner som att det ger otroligt mycket tillbaka.

Utöver uppdraget som sådant erbjuder verksamheten flertalet vidareutbildningar under året som är kopplat till uppdraget och så kallade stödpersonsträffar där man diskuterar frågor som rör uppdraget terminsvis samt en träff vid varje termins slut där man gör något trevligt tillsammans.

Specifika önskemål eller information: 
Det krävs ingen speciell utbildning för att verka som stödperson, man ska ha det rätta engagemanget och möjlighet att avlägga lite tid till uppdraget. Vi startar en grundutbildning för blivande stödpersoner 15/3 2020.
Minimiåtagande: 
Vi ser att du ska kunna lägga minst åtta timmar i månaden på uppdraget samt avlägga ett tystnadslöfte och skriva under ett volontärkontrakt.
När och var genomförs uppdraget: 
Det ideella uppdraget är flexibelt. Arbetstiden bestäms i samråd med samordnaren.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse